Infratoimiala

Toimiala on rakennetun infrastruktuurin vauhtipyörä, joka ennakoimalla, systematisoimalla ja infran tiedonhallintaa arkeen viemällä  parantaa yhteistyöllään Suomen kilpailukykyä ja tuottavuutta. Infratoimialan aktiviteetit on jakautunut neljään aktiiviseen ryhmään.

 Infran tilaajaryhmä   Standardointiryhmä   Kehitysryhmä   Vesihuoltoryhmä

Infratoimiala

Toimiala on rakennetun infrastruktuurin vauhtipyörä, joka ennakoimalla, systematisoimalla ja infran tiedonhallintaa arkeen viemällä parantaa yhteistyöllään Suomen kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Infrastruktuuri vuonna 2025 muodostuu fyysisestä infrastruktuurista ja tiedosta. Tiedon hallinta ja hyödyntäminen ovat luonteva osa toimintaa, mikä on luonut edellytykset tehokkaille ja kannattaville palveluympäristöille. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen kanssa.

Toimialaryhmän vuosikello 2024
Heidi Piiroinen

Puheenjohtaja

Ramboll Oy

heidi.piiroinen(at)ramboll.fi

Jari Kainuvaara

Varapuheenjohtaja

Novatron oy

jari.kainuvaara(at)novatron.fi