buildingSMART International

buildingSMART International (bSI) on kansainvälinen yhteistyöfoorumi, joka ajaa avointa vakiointia ja digitaalista muutosta koko rakennettuun ympäristöön.

buildingSMART Internationalin kotisivut

buildingSMART International

buildingSMART International (bSI) perustettiin vuonna 1995 ja se on siitä asti keskittynyt ratkaisemaan alan yhteentoimivuushaasteita. buildingSMART International on neutraali, kansainvälinen foorumi, jossa ehdotetaan, kehitetään, luodaan ja muokataan avoimia digitaalisia standardeja BIM prosesseille.

buildingSMART -yhteisö on sitoutunut luomaan ja kehittämään avoimia digitaalisia käytäntöjä rakennetulle ympäristölle. buildingSMARTin standardit auttavat omistajia ja koko toimitusketjua työskentelemään tehokkaammin ja yhteistyössä koko projektin elinkaarella. 

buildingSMARTin kansainvälinen verkosto koostuu Chaptereista, jäsenistä, kumppaneista ja sponsoreita, joita buildingSMART International johtaa.  Chapterit ovat itsenäisiä toimijoita, jotka toimivat kotimaansa lakien puitteissa. buildingSMART Finland on bSI:n Chapter.

Mitä bSI tekee?
timelapse photo of highway during golden hour

Digitaalinen muutos

buildingSMART International johtaa digitaalista muutosta. bSI:n kehittämät ratkaisut ja standardit mahdollistavat paremmat yhteistyön ja digitaalisen virtauksen.

openBIM

buildingSMART Internationalin kehityksen keskiössä on openBIM, joka parantaa digitaalisen datan saatavuutta, käytettävyyttä, hallintaa ja kestävyyttä rakennetussa ympäristössä samalla kun se on toimittajaneutraali yhteistyöprosessi. openBIM:ssä  yhteentoimivuus nousee avainasemaan rakennetun ympäristön muutoksessa.

aerial photography of city during night time

Kansainvälisyys

buildingSMART International on avoin, neutraali ja voittoatavoittelematon kansainvälinen organisaatio, joka tavoittelee kansainvälisten standardien ja ratkaisujen luomista ja ylläpitoa.

buildingSMART International ja
buildingSMART Finland

Chapterit ovat kansallisia jäsenorganisaatioita, jotka jakavat buildingSMART Internationalin vision ja tavoitteet. Chapterit kehittävät ja mainostavat avointen datastandardien käyttöä omissa maissaan ja edistävät buildingSMARTin standardien ja käyttäjäohjelmien vahvuutta.

Chaptereilla on tärkeä rooli alueillaan vastata omien maidensa tarpeisiin. Chaptereilla on, tai ne rakentavat, merkittäviä käyttäjäsitoumuksia ympäri rakennetun ympäristön arvoketjun ja tarjoavat palveluita, jotka ovat relevantteja ja vastaavat käyttäjien tarpeisiin.

buildingSMART Finland on Chapter-jäsen buildingSMART -verkostossa. Osallistumme kansainväliseen toimintaan aktiivisesti ja toimimme tiedonvälittäjinä kansainvälisen puolen ja omien jäseniemme välillä.


buildingSMART Internationalin toiminnassa meitä edustaa: