Informaatiomallintamisen vakioinnin ekosysteemi, terminologia ja periaatteet 


Julkaisu on tehty RYTV-hankeohjelman ohjaamisen ja projektien toteuttamisen tueksi. Periaatteet yhtenäistävät projektikäytäntöjä ja helpottavat yhteistyötä. Yhteiset käytännöt mahdollistavat projektin osallisille ja projektin ulkopuolelle syntyvän vaikutuksen mittaamisen ja toimeenpanon seurannan.

Ekosysteemikuvaus auttaa tunnistamaan projektissa tarvittavan vuorovaikutuksen ja ymmärtämään, miten vakiointityön tuloksena aikaansaadaan keskeisiltä osin rikastuva kokonaisuus yksittäisten erillisten toisiinsa yhteensopimattomien tuotosten sijaan.

Yhteentoimivalla terminologialla helpotetaan yhteistyötä ja yhtenäistä ymmärtämistä, sekä tuodaan kansalliseen käyttöön muualla tehtyjä standardeja sanastoja, koodistoja ja vakiointityön toimintatapoja.

Lataa loppuraportti (pdf)