Näin toimimme

”Näin toimimme” on yhteisen toiminnan pohja koko verkostolle. Sen tarkoitus on selkeyttää toimintamalleja ja -tapoja sekä määritellä yhteiset tavoitteet ja periaatteet, joihin verkosto sitoutuu.

Ohjeistuksessa puhutaan muun muassa budjetoinnista, jäsenmaksuista, verkoston ja toimialojen toiminnasta sekä kansainvälisyydestä.


 Näin toimimme –versio 2.0