RYTV-hankeohjelma

Rakennetun ympäristön tietomallintamisen vakiointi -hankeohjelma luo kestävämmän, dynaamisemman ja systemaattisemman toimintamallin kaikille rakennetun ympäristön toimijoille. Hankeohjelman periaatteena on luoda vahva pohja kestävälle kasvulle ja kehitykselle organisaatio- ja yhteiskuntatasolla. Tämä saavutetaan luomalla yhtenäiset tietomallivaatimukset, tietomallintamisen laajalla saavutettavuudella ja tietomallintamisen vakiinnuttamisella koko rakennetun ympäristön toimintatavaksi kaikissa elinkaarivaiheissa.

Nelivuotisen hankeohjelman tavoitteena on rakennetun ympäristön tietomallinnuksen vakiointi ja yhdenmukaistaminen Suomessa. Vakiointi on perusedellytys tiedon liikkumiselle koko rakennetun ympäristön elinkaarella. Alalla on laajasti tunnistettu tarve, että vakiointi on tehtävä yhdessä ja yhtenäisesti. Tämä mahdollistaa koko kiinteistö- ja rakentamisalan lupauksen toimivasta, turvallisesta, kasvavasta ja kestävästä rakennetusta ympäristöstä tulevaisuudessa.

Olemme listanneet RYTV-hankeohjelman merkittävimmät tavoitteet aikajanalle.  

RYTV-hankeohjelman aikajana

Miksi RYTV-hankeohjelma ja yhteistyö ovat tärkeitä tietomallintamisen vakioinnissa?

Turun kaupungin Johanna Akkanen piti insipiroivan puheenvuoron yhteistyön ja yhdessä tekemisen merkityksestä RYTV Edelläkävijät seminaarissa 3.10.

 
 

RYTV-hankeohjelmalle kerätty rahoitus 

Rahoitustilanne* 12.9.2023: 467 388,00 €*Rahoitustilanteeseen on laskettu sekä solmitut sopimukset että luvatut rahoitussummat

RYTV-hankeohjelman rahoittajat


Hankeohjelman visio


Hankeohjelma step by step


1. RYTV – Rakennetun ympäristön yhtenäiset tietomallivaatimukset

Uusi modulaarinen RYTV: ohjeistus, formaatit, sanastot, tietosisällöt ja nimikkeistöt sekä yhteinen vakiointitapa. Perustuu kansainvälisiin standardeihin.

2. Tietomallintaminen on kaikkien saavutettavissa

Helposti saavutettava ohjeistus, koulutusohjelmat, ammattikurssit ja itseopiskelu 

Muutosjohtaminen, esteiden poistaminen.

3. Tietomallintaminen on työnkulun vakiintunut toimintatapa koko rakennetun ympäristön elinkaarella

Tutkimus → kehitys → pilotointi → käyttöönotto → hyödyt→ seuranta

Pitkän aikavälin tulokset


Elinympäristön ja elämänlaadun paraneminen, resurssien kestävä hyödyntäminen

Kestävämmät tuotteet, innovaatiot ja elinvoimainen kansantalous

Organisaatioiden tehokkuuden ja hyvinvoinnin paraneminen
     


Tehdään yhteistyössä tietomallintamisesta työnkulun vakiintunut toimintatapa koko rakennetun ympäristön elinkaarella.

Tämä on edellytys kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiselle!


Hankeohjelman projektin kulku aloitteesta käynnistymiseen

1.Projektialoitteen luominen

Kuka tahansa, myös buildingSMART Finland -verkostoon ulkopuolelta, voi luoda projektialoitteen. 

Projektialoitteeseen ei ole muita vaatimuksia kuin, että se koskettaa rakennetun ympäristön vakioinnin edistämistä.

Ohjeet projektialoitteen luomiseen

2. Projektiehdotus

Kun buildingSMART Finlandin toimiala tai ryhmä on käsitellyt projektialoitteen, seuraava vaihe on tarkemman projektiehdotuksen laatiminen. Ehdotuksen hyväksyy RYTV-päätoimikunta.

Projektiehdotuksen perusteella haetaan projektille rahoitusta. 

Julkaisemme projektiehdotukset RYTV-projektit sivustolla.

RYTV-projektit ja projektiehdotukset

Jos löydät kiinnostavan projektiehdotuksen, voit ilmoittaa halukkuudestasi osallistua projektitiimiin.

Ilmoittaudu projektitekijäksi


3. Projektisuunnitelma

Projektisuunnitelma on käytännön työsuunnitelma, joka ohjaa projektityötä. Valittu projektipäällikkö on ensisijaisesti vastuussa projektisuunitelman laadinnasta. Projektisuunnitelman laadinnan yhteydessä vahvistetaan myös projektitiimin kokoonpano.

Projektisuunnitelman laatiminen on korvauksellista toimintaa ja ensimmäinen projektityön vaihe. Projektisuunnitelman hyväksyy toimitusjohtaja.

Projektisuunnitelmat julkaistaan RYTV-projektit sivustolla.

RYTV-projektit ja projektiehdotukset

4. Projektityön aloitus

Projektityö alkaa projektisuunnitelman valmistuttua. Julkaisemme uutisointia käynnissä olevista projekteista RYTV-hankeohjelman uutisblogissa. 

RYTV-blogi

brown wooden ladder during daytime

Projektitiimiläiselle 

Projektiin liittyvät toiminnat tapahtuvat pääasiallisesti bSF Drivessä ja yhteistyöalustan Projektit-sivulla. 

bSF Drive 

 • Projektiin liittyvien dokumenttien hallinta ja säilytys
 • Vaatii kirjautumisen yhteistyöalustan tunnuksilla

bSF Drive

Yhteistyöalusta

 • Tuntikirjaukset Tuntikortit-sivulla
 • Projektien etenemisen seuraaminen 
 • Omien projektitehtävien tarkastus

Omat tuntikorttini

bSF Wiki

 • Ohjeistukset projektipäällikölle ja projektitiimiläisille, mm:
  • kuinka kirjata tunnit yhteistyöalustalle?
  • laskutusohjeet
 • Virallisten julkaisujen säilytyspaikka

bSF Wiki

 


RYTV:n organisaatiorakenne


Voit käydä lukemassa lisää RYTV:n organisaatiorakenteesta RYTV-hankeohjelman organisaatiorakenne -artikkelista.

RYTV- hankeohjelman uutiset


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.