Infratoimiala
Tilaajaryhmä

Tilaajaryhmä tuo toimialariippumattomasti yhteen tietomallintamista hyödyntävät, sen käyttöä kehittävät tai siitä kiinnostuneet tilaajaorganisaatiot.

Takaisin Infran etusivulle

Tilaajaryhmä

Tilaajaryhmä jakaa ajankohtaista tietoa erityisesti tilaajanäkökulmasta kansallisesta ja kansainvälisestä kehityksestä rakennetun ympäristön tietomallintamisen saralla. Ryhmän tavoitteena on löytää toimintatapoja, joilla tietomallintamista voidaan edistää siten, että se hyödyttäisi yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. Keinoina tähän kuuluvat muun muassa hankkeen elinkaaren kattava tiedonhallinta, yhteiset toimintatavat ja ohjeistukset sekä parhaiden käytäntöjen kartoitus esimerkiksi hanke-esittelyjen ja tapausesimerkkien avulla. Ryhmä kokoontuu kolmen kuukauden välein ja se koostuu kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden edustajista.