E
RASTI-työpajojen tulokset
mennessä buildingSMART Finland | kesä 14, 2018

RASTI-projektin työpaja 2 asetti tavoitteita ja määritteli askelmerkkejä:
Miten rakennetun ympäristön tiedonhallinta toimii nykyistä paremmin vuonna 2025 ja miten olemme päässeet tavoitteeseen? Näitä kysymyksiä pohti salintäyteinen RASTI-projektin toinen työpaja 5.6.2018.

Työpajan osallistujat miettivät tavoitteita aluksi oman työnsä kannalta, sen jälkeen kuudessa ryhmässä.
Tavoitetilat kiteytyivät seuraaviksi teemoiksi:

Julkisten ja yrityspäättäjien sitoutuminen
Tiedon omistajuus
Lähtötietojen saatavuus
Tiedon virtaus suunnittelusta käyttöön
Yhteisesti sovitut toimintavat
Yksi käyttöliittymä tietoon

Ryhmät työstivät mainituista näkökulmista toimenpide-ehdotuksia, jotka projektiryhmä käyttää lähtökohtana etenemispolun määrittelyssä. Työpajan jatkona verkossa on ideaseinä, jolle projektiryhmä toivoo saavansa täydentäviä ehdotuksia. Ideaseinän jäsennys perustuu työpajassa esiteltyyn elinkaarimalliin.

Lisätietoa:
https://rastiprojekti.com/

sisään Uutiset
# fi
E
BuildingSMART International Award -palkinto - ilmoittautuminen auki 31.7.2018 saakka
mennessä buildingSMART Finland | kesä 14, 2018