E
Liikennevirasto edistää ja edellyttää inframallinnusta
mennessä Juha Salmi | maalis 6, 2015

Liikennevirasto edistää monin tavoin tietomallintamisen käyttöönottoa. Mallintaminen sisältyy viraston tulostavoitteisiin ja virasto etenee vaiheittain kohti mallintamisen yhä kattavampaa käyttöä infrahankkeiden eri vaiheissa.

”Kun tieto ei huku, voitamme paljon rahaa”, uskoo Liikenneviraston ylijohtaja Kari Ruohonen.

”Kun tieto ei huku, voitamme paljon rahaa”, uskoo Liikenneviraston ylijohtaja Kari Ruohonen.

”Tavoitteena on, että pääosa hankkeistamme toteutetaan ennen pitkää tietomallipohjaisesti. Tämä koskee erityisesti haastavimpia hankkeita, joiden onnistumisen kannalta avoin tiedonhallinta ja –siirto on välttämätön”, sanoo Liikenneviraston ylijohtaja Kari Ruohonen.

Ruohosen mukaan mallintamisen edut ovat kiistattomat. ”Sen avulla suunnittelun laatu paranee ja tuottavuus kohenee työmailla. Tietoa ei huku eikä vääristy hankkeen eri vaiheessa. Turhaa työtä jää pois ja virheet vähenevät. Lisäksi saamme ylläpitoa varten tärkeää tietoa väylistä ja niiden rakenteista.”

Tietomallintamisen kehityspäällikön Tiina Perttulan mielestä ensimmäiset hyödyt tulevat lähtötietojen mallintamisesta ja siitä, että aineisto dokumentoidaan jatkokäyttöä varten. Silloin koko hanke lähtee oikein liikkeelle.

Inframodel3 käytössä 1.5.2014 alkaen

Liikennevirasto täsmentää ja kehittää jatkuvasti mallinnukseen liittyvää ohjeistustaan yhteistyössä infra-alan muiden toimijoiden kanssa. Se on esimerkiksi edellyttänyt Inframodel 3-tiedonsiirtoformaatin käyttöä kaikissa 1.5.2014 jälkeen käynnistyneissä suunnittelu-, toteutus- ja parannushankkeissa.

”Tietomallintamisen käyttöönotto muuttaa infra-alan toimintakulttuuria”,  tietomallintamisen kehityspäällikkö Tiina Perttula toteaa.

”Tietomallintamisen käyttöönotto muuttaa infra-alan toimintakulttuuria”, tietomallintamisen kehityspäällikkö Tiina Perttula toteaa.

”Lähtökohtaisesti tämä vaatimus koskee tilaajalle luovutettavaa aineistoa. Näin varmistetaan, että tieto on ohjelmistoriippumattomassa avoimessa muodossa kaikkien hankkeen jatkosuunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon osallistuvien käytössä”, Perttula korostaa.

Silloille on tehty oma tietomalliohje, jossa tiedonsiirron formaattivaatimuksena on IFC. Hankesuunnittelun lähtötiedot jäsennellään pian valmistuvien yleisen lähtötietomalliohjeen mukaan.

”Tietomallintamisen käyttöönotossa ei ole kysymys niinkään teknologisesta uudistuksesta, vaan toimintakulttuurin muutoksesta. On tärkeää saada ihmiset ajattelemaan uudella tavalla eikä tekemään niin kuin on aina ennenkin tehty”, Perttula toteaa.

 

E
Infra FINBIM vauhditti inframallintamisen läpimurtoa
mennessä Juha Salmi | maalis 5, 2015