E
InfraTM hanke lyhyesti
mennessä bSF | loka 1, 2013

Vuonna 2009 käynnistyneen Infra TM –hankkeen tavoitteena on suunnata ja vauhdittaa infra-alan muutosta kohti tuotemallipohjaista elinkaaritiedon yhteiskäyttöä.

Keskeisiä toimintamuotoja ovat

  • tietomallintamisen kehittämisen tiekartan kiteytys ja päivitys
  • tutkimus-, kehitys- ja pilottihankkeiden aktivointi
  • kehitystyön tulosten käyttöönottoa tukeva viestintä

Infra TM –hankkeessa valmisteltu tutkimus- ja kehitystyö tapahtuu lähinnä RYM Oy:n PRE-ohjelman Infra FINBIM-työpaketissa. Infra TM –hankkeen vastuulla on siellä mallinnusohjeiden valmisteltu ja infra-alan nimikkeistön laajentaminen tietomallintamista tukevaksi. Lisäksi InfraTM –hanke koordinoi Inframodel 3 –tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoa.

Infra TM –hankkeen rahoittajia ovat Liikennevirasto, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun ja Lahden kaupunkit sekä alan urakoitsijoita edustava Infra ry. Hankkeen johtoryhmässä ovat edustettuina myös Tekes ja Suomen Kuntaliitto.

Lisätietoja:
Harri Mäkelä, Innogeo Oy, harri.makela@innogeo.fi, puh. 040 5028859
Christer Finne, Rakennustietosäätiö RTS, christer.finne@rakennustieto.fi, puh. 040 5444998

 

 

sisään Uutiset
E
Mallinnusvaatimukset ja –ohjeet
mennessä bSF | loka 1, 2013