E
Infra-O uuteen kotipesään –keskustelutilaisuus järjestettiin 6.3.

buildingSMART Finland ja Infraomaisuuden tietovirrat –hanke (Infra-O) järjestivät 6. maaliskuuta keskustelutilaisuuden, jossa tarkoituksena oli esitellä mahdollisuutta siirtää infraomaisuuden hallinnan ja Infra-O –hankkeen jatkokehittämisen buildingSMART Finlandin Infratoimialan alle. buildingSMART Finlandin verkostotoiminnan esittelyn lisäksi tilaisuudessa puheenvuoronsa pitivät hankkeeseen osallistuneet Vantaan kaupunki, Trimble ja Väylävirasto. 

Puhujat:

  • Riikka Tuomi, Vantaan kaupunki
  • Ari Katajamäki, Trimble
  • Matti Pesu, Väylävirasto

Tapahtumaan kutsuttiin sekä bSF:n jäsenistöä sekä kaupunkeja, kuntia ja ohjelmistotoimittajia, jotka ovat olleet mukana Infra-O –hankkeessa.


Infraomaisuuden tietovirrat –hanke valmistui lokakuussa 2023. Hankkeessa mukana olleiden yhdeksän kaupungin ja kunnan tavoitteena oli saada käyttöön yli kuntarajojen jatkuva sekä geometrisesti että sisällöllisesti yhteismitallinen infraomaisuuden tietomalli, joka tukisi kuntien ja kaupunkien infrastruktuuripalveluiden järjestämistä. Hankkeen tuloksena esimerkiksi Vantaan kaupunki ottaan käyttöönsä hankkeessa kehitetyn tietomallin kunnossapidon ja tietomallin rungoksi. 

Tarvitsemme kuitenkin Infra-O –hankkeen jatkokehitystä ja yhä useamman kunnan sitouttamista mukaan, jotta voimme kehittää infraomaisuuden hallinnan vakiointia kansallisella tasolla. Kaikissa kolmessa puheenvuorossa korostuikin jatkokehityksen tärkeys. 

buildingSMART Finland ei kuitenkaan voi vastata jatkokehittämisestä yksin, vaan tarvitsemme kuntien ja kaupunkien sitoutumista. Keskustelutilaisuudessa teetetyn kyselyn mukaan kunnissa ja kaupungeissa on tehtävä selkeä päätös osallistua. Myös sidosryhmien sitoutuminen kehitykseen nousi kyselyssä eniten mietityttäneeksi aiheeksi. 

Tilaisuudessa keskusteltiin aktiivisesti, ja jokaisen puheenvuoron jälkeen yleisö osallistui mukaan keskustelemalla ja kysymällä tarkentavia kysymyksiä. 

Tilaisuuden tallenne

Tilaisuuden materiaalit (pdf)

Infra-O:n jatkokehitystä ehdotetaan siirrettäväksi buildingSMART Finlandin alle, sillä buildingSMART Finland on avoimen tietomallintamisen yhteistyöverkosto, joka ajaa kokonaisvaltaista toimintatapojen muutosta. Verkosto yhdistää sekä yksityiset että julkiset toimijat, ja infraomaisuuden hallinnan kehitystä voitaisiin jatkaa Infratoimialan alla sekä RYTV-hankeohjelman puitteissa.

Tutustu Infra-O –hankkeen tuloksiin: Infraomaisuuden tietovirrat hankkeen tulokset

sisään Uutiset
E
Toimialoille haetaan nyt viestintävastaavia sekä koko verkostolle kahta hankeohjelmavastaavaa.