E
Infra FINBIM vauhditti inframallintamisen läpimurtoa
mennessä Juha Salmi | maalis 5, 2015

Tietomallintamisen yhä laajempi käyttöönotto Suomen infra-alalla perustuu kolmeen tukipilariin: yleisiin inframallivaatimuksiin ja -ohjeisiin, Suomessa kehitettyyn avoimeen Inframodel-tiedonsiirtoformaattiin ja tietomallintamista tukevaan InfraBIM-nimikkeistöön. Niitä kaikkia on kehitetty ja testattu kymmenissä pilottikohteissa eri puolilla Suomea.

Keskeinen osa inframallintamisen viimeaikaisesta kehitystyöstä tehtiin RYM Oy:n vuosina 2010-2014 toteutetun PRE-ohjelman (Build Environment Process Re-engineering) Infra FINBIM-työpaketissa. Tässä yritysvetoisessa tutkimuskonsortiossa oli mukana 17 yritystä, merkittäviä infran omistajia ja kolme tutkimuslaitosta. Noin kuuden miljoonan euron tutkimuspanoksesta Tekes rahoitti noin puolet, puolet tuli yrityksiltä.

VR Track Oy:n tuotekehityspäällikkö Kimmo Laatunen veti Infra FINBIM-työpakettia.

VR Track Oy:n tuotekehityspäällikkö Kimmo Laatunen veti Infra FINBIM-työpakettia.

”Kaikki keskeiset infratoimijat olivat mukana yhteisessä rintamassa. Lähtökohtana oli tuottavuuden parantamisen välttämättömyys. Visiomme oli, että vuonna 2014 infran haltijat tilaavat pääsääntöisesti tietomallipohjaista palvelua suunnittelusta kunnossapitoon. Suurimmat esteet mallipohjaisen tilaamisen tieltä onkin saatu raivattua”, sanoo työpakettia vetänyt VR Track Oy:n tuotekehityspäällikkö Kimmo Laatunen.

Yleiset inframallivaatimukset julkaistaan kevään aikana. Inframodel-tiedonsiirtoformaatista julkaistaan maaliskuussa jo 3.1-versio. Sille luotiin Infra FINBIM-työpaketissa yhtenäinen sisältö ja samalla tehtiin ohjeet lähtötietojen sekä suunnittelu- ja toteutusmallien tiedonsiirtoa varten. Infra-alan nimikkeistö on laajennettu tietomallinnusta tukevaksi.

”Tietomallintaminen tulee muuttamaan jokaisen infra-alan toimijan prosessia. Ajan mittaan se tulee vaikuttamaan myös jokaiseen, joka käyttää infraa. Olemme menossa kohti yhä älykkäämpää infraa”, Laatunen kuvailee.

Tietomallipohjaisen toiminnan tarjoamien etujen täysimittainen hyödyntäminen edellyttää Laatusen mukaan jatkuvaa panostusta standardien, rajapintojen ja ohjelmistojen kehittämiseen. ”Tilaajan tulee osata arvioida, miten tietomallintamisella saadaan tuotettua hankkeelle mahdollisimman hyvä lisäarvo ja miten mallinnus edistää hankkeen kokonaistavoitteiden saavuttamista. Toisaalta hankkeen palveluntarjoajien on osattava sovittaa toimintaprosessinsa tilaajien tavoitteisiin.”

Infra FINBIM-työpaketin ja monien sitä edeltäneiden tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksia vie käytäntöön ja jalostaa Rakennustietosäätiön koordinoiman buildingSMART Finlandin alaisuuteen perustettu infra-alan toimialaryhmä BSF Infra.

Lue myös:

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 julkistetaan toukokuussa

E
InfraBIM-tiedotuslehti viestii inframallintamisen kehittämisestä, käytännöistä ja vaatimuksista
mennessä Juha Salmi | maalis 3, 2015