E
buildingSMART Finland infowebinaari: buildingSMART Data Dictionary
Torstaina 20.4.2023

buildingSMART Finland järjesti torstaina 20.4. infowebinaarin aiheesta buildingSMART Data Dictionary (bSDD). Infowebinaarissa saimme kuulla neljä mielenkiintoista puheenvuoroa, joissa esiteltiin yleisesti bSDD:tä sekä käyttökokemuksia bSDD:stä. 


Ensimmäiset alustuspuheenvuorot pitivät Tiina Perttula (Ramboll Finland Oy & Chair of buildingSMART International Infra Room) sekä Artur Tomczak (buildingSMART International). Alustusesityksissä avattiin, millainen alusta bSDD on ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa käyttäjilleen. 

buildingSMART Data Dictionary on verkkopohjainen alusta, joka tarjoaa rakenteen tiedon jakamiseen. Kaikki järjestelmään manuaalisesti syötetty tieto  on linkitettävissä toisiinsa ja järjestelmä ylläpitää manuaalisesti luotuja linkityksiä. Näin ollen tietosisältöjen syöttäjän on vain huolehdittava niiden ylläpidosta, mutta muuten alusta tarjoaa keinon jakaa ja linkittää tietoja muiden tietosisältöjen ja softwarejen kanssa. Tietosisällöt ovat näin manuaalisen vaiheen jälkeen koneluettavassa muodossa ja bSDD:ssä voidaan digitaalisesti hallita ja jakaa mm. erilaisia standardeja, luokittelija ja ominaisuustietoja ja sekä niiden arvojoukkoja ja arvojoukkojen sallittuja arvoja.

Tiina Perttulan esityksen diat (pdf)

Artur Tomczakin esityksen diat (pdf)


Alustusesittelyiden jälkeen  Miika Kostamo (Geoforum) esitteli bSDD:n käyttökokemuksia IFC Airport-projektissa. buildingSMART Airport Room kokoaa yhteen lentokenttien tietomalliasiantuntijoita ja yhtenä osana ryhmän road mapia on buildingSMART Data Dictionary. 

Airport Roomissa toteutetaan IFC Airport  -projektia, jossa yhtenä osana on bSDD. Projektin taustalla vaikuttaa se, että IFC perusskeemat eivät kata lenteokenttien erikoispiirteitä. Vuonna 2020 uudelleen aloitettu IFC Airport -projekti yrittää vastata tähän ongelmaan bSDD:n avulla. bSDD toimii linkkinä eri luokitusten välillä, jolloin on mahdollista saada laajennettua perinteistä IFC-skeemaa sekä voimme linkittää skeemaa isompiin standardeihin tulevaisuudessa.

Projekti on yhä käynnissä, ja seuraavaksi sen tiimoilta toteutetaan erilaisia kyselyitä sekä lisätään yli 90 objektia IFC Airportin bSDD-domainin alle. Ilman bSDD:tä, Airport IFC -projektin tiedot jouduttaisiin jakamaan pdf-muodossa, jota kaikki käyttäjät eivät mahdollisesti tulisi lukemaan. 

Miika Kostamon esityksen diat (pdf)


Viimeisen asiantuntijapuheenvuoron pitivät Niki Tapper (Ramboll Finland Oy) sekä Jenna Ikonen (Väylävirasto). Puheenvuoron aiheena oli bSDD:n pilotointi Väylävirastossa. 

Väyläviraston tavoitteena ovat esimerkiksi, että inframallinnus olisi mukana kaikissa hankkeissa palvellen useita tarpeita ja että tietomallipohjainen tiedonsiirto on kattavaa. Tällä hetkellä tiedonsiirto ei kata koko elinkaarta, tietosisällöt ovat hajallaan ja tiedonsiirron ylläptio vaatii paljon manuaalista työtä. Siki Väylävirasto on toteuttanut kaksi erilaista bSDD:n pilotointiprojektia, jotka etsivät ratkaisua nykyiseen tilanteeseen. 

bSDD:n pilotontiprojektit liittyvät omaisuudenhallintajärjestelmiin, ja kohteina ovat rata- ja tiestökohteet. Näiden perusteella on luotyu Väyläviraston oma bSDD-domain, jota on nyt testattu tiedonjakokanavana. Jatkoprojektissa tullaan testaamaan Väyläviraston bSDD-kirjaston toimintaa eri suunnitteluohjelmistoilla. Huomio on tiedon virtauksessa ja siihen liittyvissä eri tiedonhallintaan liittyvissä standardeissa. 

Esityksessä huomioitiin, että IFC 4.3. tiedonsiirtomääritykset ovat hyvin oleellinen osa, sillä bSDD:n järjestelmästä voidaan linkata tietoa IFC 4.3:seen. Lisäksi on tärkeä miettiä, mitä tietoa bSDD:hen viedään. 

Viimeinen puheenvuoro herättin hyvää kesksutelua buildingSMART Data Dictionaryn käytännön hyödyistä sekä esimerkiksi päädomainien tarpeesta.

Niki Tapperin ja Jenna Ikosen esityksen diat (pdf)


Tilaisuuden päätteksi osallistujien kanssa keskusteltiin buildingSMART Datat Dictionaryn mahdollisuuksista esimerkiksi tietomallintamisen vakioinnissa. Koska bSDD on vasta matkansa alussa, se muotoutuu yhä testaamisen ja käytön mukana. Varmaa on kuitenkin, että se tulee tarjoamaan suuren käyttöpotentiaalin tulevaisuudessa. 

buildingSMART Finlandin jäsenet voivat katsoa tilaisuuden tallenteen bSF Driven kautta.

Tilaisuuden tallenneE
buildingSMART International Summitin kuulumisia
Rooma 27.–30. maaliskuuta