E
Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje -projektin kysely on julkaistu!
Kyselyn vastausaika on 13.11–30.11.

RYTV-hankeohjelmassa toteutettava projekti ”Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje” koskettaa kaikkia rakennetun ympäristön toimialoja. Projektin ensimmäisessä A-osassa luodaan perusteet tietomallintamisen tilaamisen vakioinnille sekä yhtenäiselle tilaajaohjeelle.

Projektissa kerätään tietoa nykyisistä tietomallinnuksen tilausmenettelyn toimintatavoista rakennetun ympäristön eri toimialojen sekä elinkaarivaiheiden välillä. Tiedonkeruuta varten on nyt laadittu erillinen kyselytutkimus, johon vastaamalla voi vaikuttaa siihen, mihin suuntaan tietomallinnuksen tilaamista tulisi kehittää kansallisella tasolla. 

Kyselytutkimuksen tuloksia käsitellään 19.12. järjestettävässä avoimessa työpajassa. Tulosten pohjalta määritellään yhtenäisen tilaajaohjeen kehikko, jonka pohjalta voidaan seuraavassa projektivaiheessa (osa B) määritellä ja jatkokehittää sisältöä tarkemmin.

Jos työskentelet tilaajaorganisaatiossa tai tietomallintamisen tuottajana, vastauksesi tukee suuresti parempien ja vakioidumpien tietomallinnuksen tilauskäytänteiden kehitys- ja määritystyötä!

Kysely: Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje

Lisätieto projektista voit lukea projektisuunnitelmasta: Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje -projektisuunnitelma (pdf)


Kysely

Osana RYTV-hankeohjelmaa on käynnistynyt Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje, osa A -projekti, joka on yksi RYTV-hankeohjelman projekteista. Tilaajaohjeen A-osan tavoitteena on laatia raamit tilaajaohjeen sisällölle, rooleille ja viittauksille, löytämällä yhtenäiset osa-alueet eri toimialojen välillä sekä keräämällä tietoa nykyisistä tilaajaohjeista ja käytänteistä. 

Kyselyn pohjalta toivomme teiltä palautetta tietomallin tilaamisen nykytilasta, haasteista, onnistumisista, tulevaisuuden näkökulmista sekä ideoista, joita tilaajaohjeen tulisi sisältää. Kyselyn kontekstissa tilaajalla tarkoitetaan tietomallinnustehtävien toimeksiantajaa.

Kyselyssä ovat mukana toimialueet infra, talo sekä kaupunki.

Käsittelemme kyselyn tuloksia joulukuun 19. päivä pidettävässä avoimessa työpajassa. Hyödynnämme kyselytutkimuksen sekä työpajan tuloksia tiedonhallinnan kehikon muodostamisessa sekä tilaajaohjeen sisällön aihealueiden ja roolien muodostamisessa. A-osan kehikko muodostaa pohjan tulevalle B-osalle, joka keskittyy tarkemmin tietosisältöjen laadintaan.

Voit ilmoittautua työpajaan sen tapahtumasivun kautta.

Pyydämme teitä vastaamaan kyselyyn torstaihin 30.11. mennessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15–20 minuuttia.

Kiitämme jo etukäteen kyselyn täyttämisestä ja antamastanne arvokkaasta palautteesta!

Kysely: Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje

Yhteistyöterveisin,

Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje työryhmä:
Hanna Leskinen, Arkance Systems Finland Oy
Riku Laiho, NCC Suomi Oy
Teemu Kangasmäki YIT Suomi Oy
Heidi Piiroinen, Ramboll Finland Oy
Juuso Autio, Ramboll Finland Oy
Teppo Rauhala
Marko Rajala, Tietoa Finland OyE
Informaatiomallintamisen periaatteet julkaistu
Tutustu Informaatiomallintamisen vakioinnin ekosysteemiin, terminologiaan ja periaatteisiin