E
RYTV Päätoimikunta esittäytyy

Tärkeänä RYTV-hankeohjelmaa pyörittävänä osana on RYTV Päätoimikunta. Rakennustietosäätion yliasiamiehen nimittämä Päätoimikunta koostuu RYTV-hankeohjelman rahoittajaryhmän sekä buildingSMART Finlandin  ehdottamista jäsenistä. 

Strategisen ohjauksen lisäksi RYTV Päätoimikunnan tehtäviin kuuluvat:

  • RYTV-hankeohjelman vision ja strategian tarkentaminen
  • RYTV-hankeohjelmasta viestiminen kansallisella tasolla 
  • Yhteys KIRA-alan toimijoihin ja muiden kehityshankkeiden ja -projektien kartoittaminen 
  • Kansainvälisen standardoinnin seuraaminen ja vaikutuksen arviointi hankeohjelman ohjaukseen
  • RYTV-julkaisujen lopullinen hyväksyntä

Toimikunnan puheenjohtajana toimii Katariina Hilke. 

Julkaisemme myöhemmin syksyllä RYTV Päätoimikunnan oman alasivun RYTV-hankeohjelman kotisivuille.


RYTV Päätoimikunta


Leif Granholm

Trimble
Olen toiminut mallipohjaisten ohjelmistojen parissa yli 30 vuotta, sekä paikkatieto- että BIM alueilla. Olen edustanut Trimbleä ja osallistunut kansainvälisten data-standardien luomisen yli 20 vuotta (OGC, buildingSMART, ISO ja CEN). Olen tehnyt suunnilleen kaikki töitä, mitä ohjelmistoliiketoimintaan liittyy – sekä teknisiä että kaupallisia. 

Päivi Hietanen

Arkance Systems Finland Oy
Olen Otaniemestä valmistunut rakennusalan DI ja minulla on 25 vuoden kokemus rakennusalalta monipuolisista tehtävistä. Olen ollut urakoitsijan, rakennuttajan ja rakennuttajakonsultin rooleissa ja nähnyt rakennusalaa monipuolisesti erilaisissa projekteissa ja tehtävissä. Nyt olen töissä ohjelmistoyrityksessä kehityspäällikkönä, koska näkemykseni mukaan tehokkain tapa kehittää koko rakennusalaa on digitalisaatio ja tietomallien hyödyntäminen rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Katariina Hilke (puheenjohtaja)

Turun kaupunki
Tavoitteenani on kehittää itsestäni tietomallintamisen moniosaaja kaupunkiorganisaation näkökulmasta. Tällä hetkellä työskentelen Turun kaupungilla kaupunkitietomallin erityisasiantuntijana. Tehtävänäni on koordinoida ja kehittää sekä kaupunki-, infra- ja talomallien prosesseja ja näihin liittyvien tietojen hyödyntämistä. Tavoitteenani on lisätä kaupungin työntekijöiden osaamista ja ymmärrystä tietomallintamisesta. Seuraan myös suurella mielenkiinnolla alan kansallisia kehitysprojekteja pysyäkseni ajan tasalla ja oppiakseni koko ajan uutta.

Jenna Ikonen

Väylävirasto
Kiinnostukseni karttoja ja kaupunkisuunnittelua kohtaan ajoi minut aikanaan maanmittaustekniikan opintojen pariin. Työurallani olenkin päässyt sitten tekemään ihan eri juttuja infrarakentamisen ja sen digitalisaation parissa. Nyt työnkuvaani kuuluu Väylävirastolla IFC-formaatin käyttöönotto ja tietomallinnuksen edistäminen hankkeissa. Lempilapseni BIMin parissa on tiedonhallinta, mutta uskon että tulevaisuudessa tekoäly tulee vähentämään "manuaalista" työtä tiedonhallinnan saralla. 

Toivon, että kun (jos) pääsen eläkkeelle, meillä on yhteneväinen kansallinen nimikkeistö käytössä

Annemari Kaaranka 

Väylävirasto
Aloitin juuri Väylävirastolla Inframalliasiantuntijan tehtävissä. Aiemmin toimin rakennuttajakonsulttina Weladolla reilun kahdeksan vuoden ajan rata- ja tiehankkeissa tietomalliasiantuntijana ja sekalaisissa projekti-insinöörin tehtävissä. Tiedonhallinnan ja sujuvan tiedonkulun kehitys ovat lähellä sydäntäni.

Jani Kemppainen

Rakennusteollisuus RT ry
Toimin Rakennusteollisuudessa teknisten asioiden asiantuntijana hyvin laajalla skaalalla. Olen mukana erilaisissa laki- ja asetustyöryhmissä, ohjeiden ja tulkintojen tekemisessä ja myös rakentamisen laadun kehittämisessä.

Tarja Mäkeläinen

VTT
Kokemusta on kertynyt  yli 15 vuoden ajalta VTT:llä  Smart & Sustainable Built Environment  aihepiirien  parissa. Erityisesti olen syventynyt BIM prosessien kehittämiseen sekä BIM osaamisen määrittelyyn tehtävätasolla sekä oppimistavoitteiden määrittelyyn rooleittain. Näissä huomioidaan koko kestävän rakentamisen mukainen prosessiosaaminen osana osaamisen johtamista innovatiivisessa hankintaprosessissa. 

Olen toiminut pitkään bSF osaamisen ja muutosjohtamisen toimialalla sekä nyt 2023 keväästä alkaen RYTV Päätoimikunnan jäsenenä.  Olen mukana YM:n Yhteentoimivuustyön Kokonaisarkkitehtuurin teemaryhmässä sekä CEN/TC 442 Suomen Mirror Groupissa ja kehittämässä BIM osaamisen määrittelyyn liittyvää spesifikaatiota kansainvälisessä standardointi työryhmässä (CEN TC 442  WG8: Competence).

Janne Rinta-Mänty

Helsingin kaupunki
Edistän Automaattista Tietojen Käsittelyä rakennetun ympäristön elinkaaressa sekä paikallisesti työssäni Helsingin kaupungilla että laajemmin buildingSMART Finlandin puitteissa.

Juha Saarentaus

Geowise Oy
Minulla on pitkä kokemus yhteentoimivuushaasteista rakennetun ympäristön tietovirroissa. Olen toiminut 1980-luvulta lähtien järjestelmätoimittajana ja vuodesta 1999 paikkatietoalan palveluita tarjoavan yrityksen perustajana. Vuodesta 2002 vuoteen 2015 toimin Sito-yhtiöiden (nyk. Sitowise) tietotekniikkayrityksen toimijohtajana. Asiakkaina oli suuri joukko kuntia, valtionhallinnon organisaatioita ja infra-alan palveluntarjoajina. Pyrimme jo silloin kehittämään alan yhteisiä standardeja maankäytön ja infrarakentamisen tarpeisiin.

Tarjoan asiantuntijapalveluita Geowise Oy yrityksestäni ja olen toiminut konsulttina erilaisten yhteentoimivuushankkeiden vetotehtävissä.

Lisäksi RYTV Päätoimikuntaan kuuluu Otto Alhava (Fira).


Lue muut RYTV-hankeohjelman uutiset RYTV-hankeohjelman blogista ja tutustu myös hankeohjelman omiin sivuihin.


RYTV-hankeohjelmaterveisin, 

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja
annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi puh. 050 5544 720

Meeri Smolander, hankekoordinaattori
meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401

E
Kaupunkimallintamisen esiselvitys -projektin kysely on julkaistu! Vastausaikaa 15.10. asti!