E
RYTV-hankeohjelma ja kestävä kehitys

Kestävyys ja ekologisuus ovat merkittävimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat keskusteluun kehityksestä ja talouskasvusta sekä Suomessa että globaalilla tasolla. Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä, ja EU kannattaa yhä enenevissä määrin kestävää ja hiilineutraalia rakentamista ja rakennettua ympäristöä (EU vihreän kehityksen ohjelma). Kestävän kehityksen on oltava osa kaikkien yhteiskunnallisten alueiden toimintamallia. Kiinteistö- ja rakennusala on kestävän kehityksen muutoksen ytimessä, ja alan tulee muuttaa toimintatapojaan kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta.

Rakennetun ympäristön tietomallintamisen vakiointi -hankeohjelma mahdollistaa kestävän kehityksen tehokkuudesta ja taloudellisuudesta tinkimättä.

 

Tietomallintamisen vakioinnin hyödyt kestävään kehitykseen

Tietomallintamisen vakioinnista on monia hyötyjä kestävän kehityksen tavoittelussa. BIM Cornerin[1] ja Trimblen[2] artikkeleissa on mainittu seuraavat hyödyt:

  • Tietomallintaminen luo parempaa analyysia ja suunnittelua, jotka mahdollistavat energiatehokkaiden kohteiden suunnittelun. Lisäksi kehittynyttä suunnitelmaa on harvoin tarve muuttaa projektin edetessä.
  • Tietomallintamisen vakiointi mahdollistaa avoimen tiedon siirtymisen rakennetun kohteen elinkaaren eri vaiheissa. Näin ollen valmistajat pystyvät luomaan tarpeellisia rakennuselementtejä ja turhan ylijäämäjätteen määrä vähenee.
  • Parempi kontrolli käyttövaiheessa, eli tärkeät tiedot siirtyvät sujuvasti rakennusvaiheesta kunnossapitoon.

Lisäksi vakiointi mahdollistaa myös vertailukelpoisen ja tarkan hiilijalanjäljen laskennan automaattisesti sekä kiertotalouden virtauksen.

Kestävän rakentamisen pitää olla rakenteellinen muutos, joka vaikuttaa jokaiseen rakennetun kohteen elinkaaren vaiheeseen – tilaamisesta ja suunnittelusta hankintaan ja ylläpitoon. Tietomallintamisen vakiointi ei vaikuta kestävän kehityksen kannalta merkittävästi vain muutamissa rakentamisen vaiheissa, vaan koko elinkaarella. Jotta tietomallintamisen vakiointi tuo tarvittavat muutokset, jotka ajavat kestävää kehitystä, se on toteutettava yhteisesti ja laajasti kaikkien rakennetun ja rakennettavan ympäristön toimijoiden kesken.

 

Mukavaa ja kestävää kesää!

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja

annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi, puh. 050 5544 720

Meeri Smolander, hankekoordinaattori

meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401

 

 

[1] BIM, a step towards a more sustainable futurehttps://bimcorner.com/bim-a-step-towards-a-more-sustainable-future/

[2] Beyond Energy Efficiency: BIM in Sustainable Construction

, https://constructible.trimble.com/construction-industry/beyond-energy-efficiency-bim-in-sustainable-construction


E
Talotietosisältöjen projektikokonaisuuden käynnistäminen