E
RYTV Edelläkävijät -seminaarin saldoa

Järjestimme 29. toukokuuta jo toisen RYTV Edelläkävijät -seminaarin, jonka tarkoituksena oli esitellä RYTV-hankeohjelman sekä yleisesti rakennentun ympäristön tietomallintamisen vakioinnin hyötyjä. Lisäksi seminaarissa esiteltiin käynnissä olevien projektien tilannetta ja valmistuneiden projektien tuloksia. 

Seminaari huipentui Tarmo Savolaisen (Väylävirasto) johtamaan paneelikeskusteluun rakentamisen tulevaisuudesta ja RYTV-hankeohjelman roolista muutoksessa.

RYTV Edelläkävijät -seminaarin tallenteen voit katsoa TÄÄLTÄ


Tilaisuus alkoi Annina Lehikoisen (buildingSMART Finland) tervetulotoivotuksella sekä katsauksella RYTV-hankeohjelman ensimmäiseen vuoteen. Lyhyessä aloituspuheenvuorossa Lehikoinen painotti yhteistyön ja edelläkävijyyden tärkeyttä, jotta rakennetun ympäristön tulevaisuus on tuottoisa ja kestävä.

Aloituspuheenvuoroa seurasi päivän keynote-puheenvuoro. Miika Kostamo (Geoforum)  piti ajankohtaisen puheenvuoron aiheenaan "Mitä odotuksia vakioinnille on rakennetussa ympäristössä?" Kostamo keskittyi puheenvuorossaan sijaintiin osana paikkatietoja, ja sen muutokseen liittyviin aiheisiin.


Miika Kostamon esitys: Keynote-puheenvuoron diat (pdf)

Tallenne esityksestä: RYTV Edelläkävijät_Kostamo_tallenne

Ennen taukoa seminaarin ohjelmassa oli katsaus RYTV-hankeohjelman projektien tuloksiin ja välikatsaus käynnissäoleviin projekteihin. Seminaarissa esiteltiin seuraavat projektit:

  • Informaatiomallintamisen vakioinnin ekosysteemi, terminologia ja periaatteet (Anu Soukki, Sitowise)
  • Kansallisen infran tiedonsiirtostandardin ylläpito ja päivitys (Juuso Virtanen, Sitowise)
  • Talo-toimialan IFC-tietomallien tiedonvaihtovaatimukset (Tomi Henttinen, Gravicon)

Valmiit projektit:

  • Lähtötietojen harmonisoinnin esiselvitys (Eija Prittinen, Sweco)
  • Geotekniikan käyttötapauskuvaus: Paaluperustukset (Juho Mansikkamäki, Afry)

Kiitos kaikille projektitiimeille ja projektityötä esitelleille! 


Seminaari huipentui asiantuntijapaneeliin aiheesta "Rakentamisen tulevaisuus ja ja mikä on RYTV-hankeohjelman rooli siinä?" Tarmo Savolaisen johdolla. Panelisteina olivat Jarmo Manninen (Trimble), Tiina Talvitie (Helsingin kaupunki) ja Annemari Kaaranka (Welado). 


Paneelissa käytiin monipuolista ja hyvää keskustelua rakentamisen nykytilasta ja siitä, mihin muutoksiin alan on varauduttava. Kaikki panelistit yhtyivät siihen, että tuotanto ja prosessit ovat alalla sirpaloituneet ja siiloutunut, ja tarvitsemme yhtenäisyyttä alalle. Lisäksi tiedonkulku on nykyisessä mallissa  esteellistä. Tulevaisuuden muutoksissa nousivat esille uusi rakennuslaki, tiedolla johtaminen, digitalisaatio, oppivat järjestelmät sekä vihreä siirtymä. 

Panelistit edustavat RYTV-hankeohjelmaa rahoittavia organisaatioita, ja paneelissa keskusteltiin myös heidän odotuksista hankeohjelmaa kohtaan ja syistä, miksi heidän organisaationsa ovat mukana rahoittajina. Vastauksissa mainittiin juurikin RYTV-hankeohjelman ajama yhtenäinen vakiointi. Tulevaisuuden kannalta toivottiin yhtenäistä näkemystä ja kehityshankkeiden yhtenäisyyttä. Myös kaikkien rakennetun ympäristön toimijoiden sitouttaminen hankeohjelmaan ja sen hyödyistä ja tuloksista viestiminen sekä jalkauttamisen suunnittelu ja onnistunut toteuttaminen ovat seikkoja, joita panelistit pitivät tärkeinä.

Paneelin lisäksi myös yleisöstä nousi esille erittäin hyvää kommentointia ja kysymyksiä aiheisiin liittyen. 

Tallenne paneelista: RYTV Edelläkävijät_paneeli_tallenne

Seminaarin lopetuksessa Annina Lehikoinen kävi läpi RYTV-hankeohjelman seuraavat askeleet. Seuraavaksi luvassa on uusien projektien aloittaminen ja valmistuneiden projektien tulosten julkaiseminen. Myös Talo-toimialan IFC-tietomallien tiedonvaihtovaatimukset-projektin ensimmäinen kommentointikierros on alkanut. Voit lukea lisää kommentointikierrosta käsittelevästä uutisesta. Lähetä kommenttisi 20. kesäkuuta mennessä.

Kiitos kaikille osallistujille ja puhujille!


RYTV-hankeohjelmaterveisin, 

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja
annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi puh. 050 5544 720

Meeri Smolander, hankekoordinaattori
meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401

E
Hae nyt RYTV-hankeohjelman projektitiimeihin 2.6. mennessä
Etsimme etenkin projektipäälliköitä! Valmistelemme seuraavien projektien käynnistämistä.