E
Reikävaraus ja palokatkosuunnittelu -käyttötapauksen kommentointikierros on alkanut
Kommentointiaikaa on 11.8. asti

Talo-toimialan IFC-tietomallien tiedonvaihtovaatimukset -projektin  Reikävaraus- ja palokatkosuunnittelu –käyttötapauskuvaus on valmistunut kommentointeja varten. Reikä- ja palokatkosuunnittelun käyttötapauskuvaus kertoo eri osapuolten väliset työtehtävät hankkeen aikana. Aluksi rakenne- ja talotekniset suunnittelijat tekevät yhteistyötä kantavien rakenteiden reikävarausten kanssa ja sen jälkeen palokatkosuunnittelija tekee palokatkosuunnitelman määrittäen palokatkotuotteet kaikkiin palokatkoa vaativiin läpivienteihin.

Reikävaraus- ja palokatkosuunnittelu -käyttötapauskuvaus on päivitetty versio YTV2012 –liitteissä kuvatusta toimintaprosessista. Nyt kommenteille tulevaan reikävarausprosessiiin on lisätty myös palokatkosuunnittelun osuudet. Käyttötapauskuvauksessa on nostettu selkeämmin esille palokatkosuunnittelun ja palokatkourakoinnin roolit tässä kokonaisuudessa.

Rakennusalalle on tullut uusia tietomallinnusohjelmistoja YTV2012 julkaisun jälkeen, jonka seurauksena kantavien rakenteiden reikävarausten prosessia on tehty yhteensopivammaksi useammalle eri ohjelmistolle.

Käyttötapauskuvaus ottaa kantaa myös reikävarausten ja palokatkojen tietosisällön vakiointiin. Varsinainen vakiointityö on vielä käynnissä muissa projekteissa, mutta tässä prosessikuvauksessa on tuotu esille periaatteet ja tämän hetken tietosisältötarpeet.

Käyttötapauskuvauksen tavoitteet:

 • Toimittaa rakennesuunnittelijalle talotekniikkasuunnittelun tekemät reikävarausobjektit (reikävarausehdotukset)
 • Määrittää reikävarausehdotuksiin tiedot siitä, ovatko ne palokatkoja
 • Mahdollistaa palokatkosuunnittelun aloittaminen näiden reikävarausobjektien avulla
 • Mahdollistaa reikävaraus- ja palokatkosuunnittelutyön tilaaminen viittaamalla tarjouspyynnöissä tähän käyttötapauskuvaukseen

Materiaalit kommentointiin löytyvät uutisen lopusta.

Kommentoinnit tapahtuvat Excel-lomakkeella, joka ladataan omalle koneelle.  Excel-lomakkeen sarakkeisiin on merkitty täyttöohje (huomioithan, että täytettävät sarakkeet ovat B–G). Luethan kaikki ohjeet huolellisesti.

Kommentointiaika päättyy perjantaina 11.8.

Reikävaraus- ja palokatkosuunnittelun käyttötapauskuvauksesta vastasi:

 • Matti Tauriainen, Lujatalo
 • Antti Leväniemi, Lujatalo
 • Tero Järvinen, Granlund
 • Paavo Idman, Granlund 
 • Ville Tarvainen, Ramboll
 • Mika Toivanen, Ramboll
 • Jukka Autere, Palokatkotukku Parkkinen
 • Juhana Kolppo, Palokatkotukku Parkkinen

Käyttötapauksen laadinnan materiaaleista ja koordinaatiosta vastasi Tomi Henttinen, Gravicon.

Muistathan myös kommentoida Ovien hankintapaketti asuntotuotannossa -käyttötapausta sekä Käyttötapauksen laadinnan ohjeistusta. Löydät lisätietoa ja materiaalit kommentointiin esimerkiksi TÄÄLTÄ.


Kommentoinnin materiaalit

Reikävaraus- ja palokatkosuunnittelu – kommentointikierroksen taustamateriaali

Reikävaraus- ja palokatkosuunnittelu – KOMMENTOINTIVERSIO

Kommentointilomakkeen täyttöohje

Kommentointipohja (HUOM! Lataa kommentointitaulukko omalle laitteellesi täyttöä varten.)

Täytetty Excel-lomakke pyydetään lähettämään Meeri Smolanderille osoitteeseen meeri.smolander(a)rakennustietomalli.fi. 


E
RYTV Edelläkävijät -seminaarin saldoa