E
Lähtötietojen harmonisoinnin esiselvitys -projektin kysely: VASTAA JA VAIKUTA

PÄÄSET KYSELYYN TÄSTÄ

buildingSMART Finland on laatimassa Lähtötietojen harmonisoinnin esiselvitystä, joka on yksi RYTV-hankeohjelman kehitysvaiheen projekteista. Esiselvityksen tavoitteena on muodostaa selkeä käsitys lähtötietojen harmonisoinnin tarpeista ja mahdollisista ratkaisuista lähtöaineiston käsittelyn ja hallinnan vakioimiseksi sekä hyödynnettävyyden kehittämiseksi esim. automatisoinnin näkökulmasta

Kyselyn tavoitteena on kerätä palautetta lähtötietojen hallinnoinnin, käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilasta, harmonisoinnin ja vakioinnin tarpeista sekä mahdollisista ideoista nykyisten haasteiden ratkaisemiseksi. Jokainen vastaus on tärkeä, jotta saamme kattavan kokonaiskuvan tilanteesta!

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia, ja toivomme vastaukset 8.2. mennessä.

Kysely toteutetaan Webropol-kyselynä.

Lisätietoja kyselystä voit kysyä Eija Prittiseltä, eija.prittinen(a)sweco.fi

TÄSTÄ KYSELYYN


E
RYTV-hankeohjelman alkuvuoden kuulumisia