E
Kommentoinnissa Käyttötapauskuvausten laadinnan ohjeistus!
Kommentointiaikaa on 11. elokuuta saakka!

Yhtenä osana Talo-toimialan IFC-tietomallien tiedonvaihtovaatimukset -projektia laadittiin myös käyttötapauskuvausten laadinnan ohjeistus, johon toivoisimme nyt kommentointeja. Käyttötapauskuvausten laadinta perustuu IDM standardiin.

Ohjeistus koskettaa kaikkia RYTV-hankeohjeman projekteja, joten tarvitsemme laaja-alaisesti kaikilta rakennetun ympäristön toimijoilta kommentteja ohjeistukseen. Kommentointiaikaa on perjantaihin 11. elokuuta asti.

Käyttötapauskuvaustenn laadinnan ohjeistuksesta on vastannut Tomi Henttinen (Gravicon). 

Materiaalit kommentointia varten

Käyttötapauskuvausten laadinnnan ohjeistus (pdf)

Käyttötapauskuvaus - Template (pdf)

Ohjeet kommentointilomakkeen täyttöön (pdf)

Kommentointilomake (HUOM, lataathan kommentointilomakkeen omalle koneellesi)

Täytetyt kommentointilomakkeet pyydetään lähettämään hankekoordinaattorille osoitteeseen meeri.smolander@rakennustietomalli.fi

Muista myös kommentoinnissa olevat käyttötapaukset! Lisätietoa löydät uutisistamme.

  • Reikävaraus ja palokatkosuunnittelu -käyttötapauskuvaus

E
Reikävaraus ja palokatkosuunnittelu -käyttötapauksen kommentointikierros on alkanut
Kommentointiaikaa on 11.8. asti