E
Hae nyt RYTV-hankeohjelman projektitiimeihin 2.6. mennessä
Etsimme etenkin projektipäälliköitä! Valmistelemme seuraavien projektien käynnistämistä.

RYTV-hankeohjelmassa valmistellaan seuraavaksi käynnistyviä projekteja, ja etsimme nyt tekijöitä niihin. Haluamme hankeohjelman projekteihin asiantuntevia ja osaavia tekijöitä, ja etsimme etenkin projektipäälliköitä luotsaamaan projektiehdotukset toimiviksi ja tuottoisiksi projekteiksi yhdessä projektitiimin kanssa. Voit ehdottaa itseäsi tai kokonaista projektiimiä.

Projektipäällikkönä sinulla ei tarvitse olla kokemusta juuri projektipäällikkönä toimimisesta, vaan aktiivisuus ja into viedä tietomallintamisen vakiointia eteenpäin sekä aikaisempi kokemus rakennetun ympäristön projektityöstä tietomallintamisen parissa tarjoavat hyvän pohjan.

Tekijäksi voit ilmoittautua täältä: Ilmoittaudu tekijäksi -sivu

Ilmoittaudu mukaan 2.6. mennessä. Ilmoita, milloin olet käytettävissä sekä mihin projektiin ja rooliin haluat.

Jos olet aiemmin ilmaissut kiinnostuksesi toimia jossakin projektissa, ilmoitathan, onko kiinnostuksesi yhä ajankohtainen ja milloin olet käytettävissä.

Projektiimin valitsee Rakennustietomalli Oy ja valinnassa painotetaan yhteistyön rakentamista kiinnostuneiden tekijöiden välillä sekä kykyä viedä projektia eteenpäin ehdotustasolta tavoitteellisesti. Projektit käynnistyvät projektisuunnitelman laadinnalla heti, kun koko projektille on varmistunut rahoitus. Alla olevilla projektiehdotuksilla on suurin osa rahoituksesta jo kasassa.


Uudet projektit

Yhtenäiset tilaajaohjeet, osa A

Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtenäisiä tietomallipohjaisen tilaamisen ohjeita, jonka takia toimintatapoja on yhtä paljon kuin eri tilaajatahoja, ja tekijät joutuvat luovimaan ohjeviidakossa.

Yhtenäiset tilaajaohjeet -projektin osassa A määritellään  tiedonhallinnan ja tietomallintamisen tavoitteet ja vaatimukset sekä nykyisen toiminnan ongelmat sekä haasteet. Myöhemmin toteutettavassa osassa B toteutetaan konkreettisesti osassa A suunnitellut toimet.

Kokonaisuudessan projekti luo siis yhtenäisen tilaamisprosessin toimintatavan, jolloin toimintaerojen aiheuttamat ongelmat katoavat ja resurssipula helpottuu. Kun perusrakenteet ovat samoja, alan innovaatiot mahdollistuvat  ja tilaamiseen käytetty aika tehostuu.

Käy lukemassa projektista tarkemmin: Projektiehdotukset kehitysvaiheeseen 2022 (pdf) ks. sivu 14

Infran tiedonsiirron määritys väylämäiselle kohteelle; geometria, rakenteet ja ominaisuustiedot

Tämä projekti on seuraava askel kohti IFC:n hyödyntämistä suomalaisessa infrassa, edellisessä projektissa toteutiin InfraModel-formaatin päivitys. Tässä projektissa toteutetaan käyttötapauskuvaus väylän rakentamissuunnittelusta, missä määritellään väyläkohteen tiedonsiirron tarpeet InfraModelin ja IFC:n välillä. Lopputuloksena syntyy ehjä kuvaus väylän rakenteesta rakennussuunnittelun tarpeisiin. 

Käy lukemassa projektista tarkemmin: Projektiehdotukset kehitysvaiheeseen 2022 (pdf) ks. sivu 9

Tekniikkakannatusten suunnittelu ja mallinnus

Projektin tavoitteena on löytää ratkaisu, jolla voimme korjata tekniikkakannatusten suunnittelussa esiintyvät puutteet. Puutteita esiintyy esimerkiksi vastuiden, prosessin ja tietosisältöjen kuvauksissa. 

Tarkoituksena on laatia tekniikkakannatusten suunnittelun ja mallintamisen ohje ja tekniikkakannatusten tilavaraussuunnittelun käyttötapauskuvaus.

Projektiehdotus_Tekniikkakannatusten suunnittelu ja mallinnus (pdf)

Kaupunkitietomallintamisen esiselvitys

Projektissa tuotetaan esiselvitys, jonka tavoitteena on esimerkiksi kartoittaa kaupunkien ja kuntien tärkeimmät tavoitteet, kehitystarpeet ja käyttötapaukset kaupunkitietomallintamisen saralla, tuottaa dokumentaatiota tuloksien pohjalta sekä projektiehdotus ja tiekartta jatkotoimenpiteille. Projektin tuloksena tunnistetaan tärkeimmät yhteiset tavoitteet ja kehitystarpeet.

Tällä hetkellä kauoungit ja kunnat kehittävät kaupunkitietomallia kukin tahoillaan, mikä ei ole resurssitehokasta, taloudellista saati kestävää.  Esiselvitys luo kattavan yhtenäiskuvan tilanteesta, ja on ensimmäinen askel yhtenäiseen kaupunkitietomallin kehittämiseen.

Käy lukemassa projektista tarkemmin: Projektiehdotus_Kaupunkitietomallintamisen esiselvitys (pdf)


Vastaamme mieluusti kysymyksiin uusista projekteista ja projektitiimeissä toimimisesta.

RYTV-hankeohjelmaterveisin, 

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja
annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi puh. 050 5544 720

Meeri Smolander, hankekoordinaattori
meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401
E
Ensimmäinen RYTV kommentointikierros on käynnistynyt!
Kommentoinnissa Ovien hankintapaketti asuntotuotannossa -käyttötapauskuvaus sekä käyttötapauskuvausten laadinnan ohjeistus!