E
buildingSMART Finland -verkoston apua tarvitaan RYTV-hankeohjelman markkinoinnissa

RYTV-hankeohjelman kehitysvaiheen rahoitushaku on ollut käynnissä parin kuukauden ajan. Tuloksena olemme saaneet kerättyä rahoituslupauksia noin 140 000 euron edestä, kun tavoite tälle vuodelle on 510 000 euroa. Tarvitsemme nyt verkoston apua, jotta saamme yritykset mukaan hankeohjelman rahoittajiksi. RYTV-hankeohjelman toteutuminen edellyttää, että yksityinen ja julkinen puoli lähtevät kumpikin mukaan rahoittamaan projekteja. Rahoittamalla ja vaikuttamalla vakiointiin nyt, yritykset voivat vahvistaa tulevaisuuden liiketoiminnan edellytyksiä.  

buildingSMART Finlandin johtoryhmässä on keskustelu RYTV-hankeohjelman markkinointitarpeista, ja haluaisimme, että otatte asian esille toimialojen ja ryhmien seuraavissa kokouksissa. Lisäksi toivomme, että asetatte tavoitteen, kuinka monta rahoittajaa toimiala tai ryhmä hankkii. Toimistolta on saatavissa lisätietoja ja materiaaleja asian edistämiseen.  

RYTV-hankeohjelman kehitysvaiheen projektit voidaan aloittaa heti, kun rahoitus kullekin projektille on vahvistunut. Vakiointi on tehtävä yhdessä koko rakennetulle ympäristölle ja yhteistyö rahoituksessa toimii perustana tälle.  

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja 

annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi, puh. 050 5544 720 

Meeri Smolander, hankekoordinaattori 

meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401 


E
RYTV-hankeohjelman tiimien muodostaminen ja projektisuunnitelma