RYTV-hankeohjelman aikajana

RYTV-hankeohjelman lanseeraus tammikuussa 2022

Kevät
 2022

 • RYTV-hankeohjelman organisaation hahmottelu
 • Raamityö 
 • Tarpeiden ja haasteiden tunnistus
Elokuu
 2022

 • Projektisuunnitelmia laadinnassa
 • Yhteentoimivuuden teemaryhmien fasilitointityö alkaa 
 • Yhteistyöalusta julkaistaan
Syyskuu
2022

 • Geotekniikan käyttötapauskuvauksen (paaluperustukset talo ja infra) projektityö alkaa 
 • Infra-tietosisältöjen 1. projekti-suunnitelman laatiminen
Loka- ja
marraskuu
2022

 • RYTV  Edelläkävijät –seminaari 
 • Kansallisen infran tiedonsiirtostandardin ylläpito ja päivitys -projekti käynnistyy
 • Geotekniikan käyttötapauskuvaus kommenteilla 
 • Talotietosisältöjen vakiointiprojektin projektisuunnitelma valmisteilla
 • Lähtötietojen harmonisoinnin esiselvitys -projektin projektisuunnitelma valmisteilla
Joulukuu
 2022
 • Geotekniikan käyttötapaus viimeistellään 
 • Kansallisen infran tiedonsiirtostandardin ylläpito ja päivitys -projektin avoin työpaja 
 • Talotietosisältöjen vakiointiprojektin käyttötapauskuvauksien aloitustyöpaja
 • Kehitysvaihe jatkuu vuodelle 2023
 • RYTV Päätoimikunta nimitetään
Tammikuu
2023
 • Tietosisältöjen vakiointi jatkuu 
 • InfraBIM Open Tampereella
Helmikuu
2023
 • Ensimmäiset julkaisut valmistuvat
 • RYTV Päätoimikuntaa kokoustaa ensimmäistä kertaa
 • Markkinointi- ja myyntisuunnitelmaa hiotaan
Syksy
2023
 • Yhtenäiset tilaajaohjeet -projekti alkaa 
 • RYTV-hankeohjelmaa mainostetaan eri tapahtumissa ja seminaareissa
2024
 • Laajoja projekteja
 • Laajempia julkaisuja 
 • RYTV-hankeohjelma tavoittaa suuren osan suomalaisia KIRA-alan toimijoita
2025
 • Meillä on yhtenäiset RYTV-toimintatavat käytössä