buildingSMART Finlandin toimintaa ohjaavat bSF Roadmap, arvot ja strategia, jotka heijastuvat verkoston toiminnassa.


Roadmap, arvot ja verkostoon liittyvät kohdat löytyvät myös Näin toimimme -dokumentista, ja ne on hyväksytty yhteisesti verkostossa.


buildingSMART Finland Roadmap 2035

buildingSMART Finlandin Roadmap ohjaa toimialojen toimintaa sekä asettaa verkostolle ja RYTV-hankeohjelmalle tavoitteet. Toimialojen ydintoimintaa on priorisoida roadmapin tehtäviä ja luoda RYTV-hankeohjelman projektiaihioita, jotta vakiointiotyö voidaan toteuttaa.

buildingSMART Finlandin Roadmapin valmisteluun osallistuivat bSF Johtoryhmä, toimialat sekä RYTV Päätoimikunta.

Arvot

Jatkuva innostaminen

Avoin, läpinäkyvä ja ketterä organisaatio

Ymmärrettävyys

Arvostava yhteistyö

Strategia

Tulossa

Verkosto

Viestit ja informaatio kulkevat verkostossa sujuvasti.

Vapaaehtoista toimintaa verkostossa tuetaan.

Vapaaehtoinen työ on mielekästä ja motivoivaa. 

Tuotettu tieto jaetaan verkostolle.

Toiminta on fokusoitu tietomallivakiointiin ja standardien jalkautukseen.


Verkoston toiminta

Aktiivisuus

Verkoston keskeisin tehtävä on aktiivinen toiminta.

Haasteiden tunnistus ja ratkaisu

Verkostossa huomioidaan ja etsitään ratkaisuja toimialojen ongelmiin.

Jäsenten motivointi

Jäsenet muodostavat verkoston ja sen toiminnan.

Siiloutumista vastaan

Verkoston toiminta on siiloja leikkaavaa