E
Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 esiteltiin
mennessä Juha Salmi | huhti 1, 2015

Rakennustietosäätiön erityispäätoimikunta buildingSMART Finland (bSF) julkaisee Yleiset inframallivaatimukset. Niitä esiteltiin Dipolissa 5.5.2015 pidetyssä tilaisuudessa.

Tarve yleisille inframallivaatimuksille on syntynyt suurimpien infratilaajien tavoitteesta siirtyä tietomallintamisen käyttöön. Tilaajilla ja palvelujen tarjoajilla on oltava yhteinen näkemys siitä, mitä ja miten mallinnetaan hankkeiden eri vaiheissa.

Infrabim.fi-sivustolla julkaistavat inframallivaatimukset on tarkoitettu käytettäviksi hankintojen yleisinä teknisinä viiteasiakirjoina ja inframallintamisen ohjeina. Tapauskohtaisesti voidaan sopia mallintamisen yksityiskohdista ja käytännön toteutuksesta.

Yleisten inframallivaatimusten sisältö
 1. Tietomallipohjainen hanke
 2. Yleiset vaatimukset
 3. Lähtötietojen vaatimukset: lähtötilamallit
 4. Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa
 5. Rakennemallit: 5.1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet (Rakennusosa RO nimikkeet 1000-2000), 5.2 Maarakennustöiden toteutusmallin (koneohjausmalli) laadintaohje ja 5.3 Maarakennustöiden toteumamallin laadintaohje
 6. Rakennemallit: Järjestelmät (Rakennusosa RO nimikkeet 3000)
 7. Rakennemallit: Rakennustekniset rakennusosat (Rakennusosa RO nimikkeet 4000)
 8. Inframallin laadunvarmistus
 9. Määrälaskenta, kustannusarviot
 10. Havainnollistaminen
 11. Inframallin hyödyntäminen eri suunnitteluvaiheissa, infran rakentamisessa sekä infran käytössä ja ylläpidossa
Vuorovaikutteista ja käytännönläheistä valmistelua

Mallinnusohjeita on valmisteluvaiheessa testattu ja pilotoitu useissa käytännön kohteissa. Niissä mukana olleet henkilöt ovat toisaalta olleet mukana ohjeiden kirjoittamisessa.

Ohjeiden valmistelutyöstä ovat vastanneet RYM Oy:n PRE-ohjelman InfraFINBIM-työpaketin osapuolet vuoden 2014 kesään asti ja sen jälkeen buildingSMART Finland Infra-toimialaryhmä. Valmistelutyöhön ovat osallistuneet seuraavat tahot: VR Track Oy, Destia Oy, Finnmap Infra Oy, Lemminkäinen Infra Oy, NCC Roads Oy, Pöyry Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sito Oy, Tekla Oyj, Terramare Oy, YIT Rakennus Oy Infrapalvelut, Vianova Systems Finland Oy, WSP Finland Oy, A-Insinöörit Oy, Rakennustieto Oy ja Liikennevirasto.

Lisäksi ohjeiden valmistelutyötä ovat tukeneet kehittämisryhmän kaupunkijäsenet Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Lahti ja Oulu. Näiden tahojen lisäksi palautetta ovat antaneet useat infra-alan toimijat ja organisaatiot.

Ohjeiden päivittäminen on jatkuva prosessi

Ohjeita tullaan päivittämään ja täydentämään kerättävien palautteiden perusteella. Ohjeita hallinnoivat buildingSMART Finland Infra-toimialaryhmä ja rahoittajista koostuva ohjausryhmä.

Ohjeiden päivitystarvetta tulee lähivuosina tulee tuottamaan myös inframallintamisen kansainvälinen standardointityö ja siitä saatavat kotimaiset kokemukset. BuildingSMART Finland tulee päivittämään myös talosektorin tietomallinnusohjeita. Tämä tulee heijastumaan myös infraohjeisiin, jotta koko rakennusalaa koskevat tietomallinnuksen ohjeet olisivat samansuuntaiset ja yhtäläisesti käytettävissä mm. aluerakennushankkeissa.

Inframallivaatimukset tulevat jatkossa kehittymään entistä enemmän sähköiseen muotoon. Esimerkiksi Wiki-tyyppistä julkaisuformaattia on pohdittu.

Katso YIV2015-esittelytilaisuuden esitykset!

 

E
Video havainnollistaa mallintamista päällystyksen ylläpidossa
mennessä Juha Salmi | helmi 11, 2015