E
Vaikuta viher- ja liikennealueiden tietojen jäsentelyyn
mennessä Etta Melander | marras 3, 2021

ryhti-hanke sinisella taustalla, alareunassa oranssi talon katon reuna

Ympäristöministeriö on käynnistänyt RYHTI-hankkeeseen liittyen esiselvityksen Liikenne-, viher- ja yleisten alueiden tietojen jäsentelystä. Projektissa tuotetaan tietoa rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyön tueksi sekä tarvittavien yhteisten tietomallien ja sanastojen varsinaisen määrittelyn pohjaksi.

 

Semanttinen yhteentoimivuus mahdollistaa rakennetun ympäristön eri toimijoiden, kuten kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden sekä yritysten ja muiden yksityisten toimijoiden saumattoman yhteistyön ja tiedon siirtymisen rakennetun ympäristön elinkaaren vaiheesta toiseen. Kun rakennetusta ympäristöstä muodostetaan kattavat loogiset tietomallit, niin tietoa voidaan ylläpitää, siirtää ja rikastaa häviöttä sekä hyödyntää digitalisaation potentiaali täysimääräisesti. On tärkeää, että semanttisessa yhteentoimivuudessa huomioidaan kaikki rakennetun ympäristön näkökulmat (suunnittelusta ja rakentamisesta omaisuuden hallintaan ja tiedon jatkohyödynnykseen). Siksi keskeisenä lähtökohtana työssä on laaja sidosryhmäyhteistyö. Niinpä pyytäisimme teitä mukaan tarjoamalla seuraavat vaikutusmahdollisuudet:

  1. Alustava luettelo tarkasteltavista ja huomioon otettavista lähtötiedoista (excel-tiedosto). Puuttuuko jotain keskeistä? Ehdotuksia täydennyksistä voi jättää tämän linkin kautta: https://link.webropol.com/s/livy
  2. Järjestämme jäsennysluonnosten käsittelyä varten sidosryhmätyöpajan 23.11. klo 9-11, jonne voi ilmoittautua mukaan tästä: https://kirahub.typeform.com/to/einvo6HG

Lisätietoa RYHTI-hankkeesta

Yhteistyöterveisin,
LIVY-alueet-työryhmä

sisään Uutiset
# fi
E
Tulevia tapahtumia - muista ilmoittautua!
mennessä Etta Melander | loka 26, 2021