E
Tietomallintaminen uudistaa infra-alan
mennessä bSF | maalis 9, 2014

Infra-alalla otetaan määrätietoisia askeleita kohti tietomallintamisen tehokasta hyödyntämistä suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Tietomallintamisen avulla infra-alalla on mahdollisuus parantaa merkittävästi toimintansa tuottavuutta ja laatua.

Tietomallintamisen käyttöönottoa vauhdittavaa tutkimustyötä on tehty RYM Oy:n PRE-tutkimusohjelman InfraFINBIM-työpaketissa. Siinä on asetettu tavoitteeksi, että suuret infran omistajat tilaavat vuodesta 2014 lähtien vain tietomallipohjaisia palveluja. Tätä varten työpaketissa on kehitetty Inframodel 3 (IM3)-tiedonsiirtoformaatti, joka otetaan käyttöön 1.5.2014 alkaen.

Tutkimustyön tuloksena ovat valmistumassa yleiset inframallivaatimukset. Infra-alan nimikkeistö laajennetaan tietomallinnusta tukevaksi. Suomalaista huippuosaamista hyödynnetään myös tietomallipohjaista tiedonsiirtoa koskevassa standardoinnissa.

Infra FINBIM –hanke päättyy 30.4.2014. Siitä lähtien inframallintamisen kehittämistä ja käyttöönottoa koordinoi BuildingSmart Finland –toimikunnan alaisuuteen perustettu bSF Infra –toimialaryhmä.

InfraBIM_kaavio

E
Yleiset inframallivaatimukset 2014 – YIV 2014 lausuntokierroksella
mennessä bSF | maalis 12, 2014