E
Seminaari säädösvalmistelusta
mennessä buildingSMART Finland | helmi 9, 2018

Ympäristöministeriö järjestää torstaina 1.3.2018 klo 13-16 avoimen seminaarin säädösvalmistelusta ympäristöalan tietojärjestelmiä kehittäville ohjelmistotaloille ja niiden edunvalvontajärjestöille.

Päivän teemat ovat:

1) Mitä IT-talon pitää tietää lakien säätämisestä?
2) Mitä säädösten valmistelijan pitää tietää tietojärjestelmien rakentamisesta ja kehittämisestä?

Tapolinaustaa: Monet laeissa säädetyt menettelyt, kuten rakennuslupa, pannaan viranomaisissa toimeen erilaisten tietojärjestelmien avulla. Kun lakeja muutetaan, on tiedostettava IT-järjestelmien rooli. Myös järjestelmätoimittajien on saatava ajoissa tietoa lakimuutoksista ja niiden vaikutuksista.

Tavoitteet: Seminaarin tavoitteena on tulla nykyistä paremmin tietoiseksi sääntelyn ja IT-järjestelmien suhteesta sekä tutustua toisiimme. Seminaarissa käydään tietoiskujen lisäksi keskustelua tietotarpeista, aikatauluista ja vaikutusmahdollisuuksista. Ympäristöministeriö kehittää seminaarin tulosten perusteella vuorovaikutusta IT-talojen kanssa.

Seminaariin kutsutaan mukaan ympäristöministeriön säädösvalmistelijoita ja ympäristölainsäädännön kanssa tekemisissä olevia ohjelmistotaloja, tietojärjestelmäkehittäjiä ja alan järjestöjä.

Päivän ohjelma on liitteenä.

 

Tervetuloa!
Tätä kutsua saa jakaa vapaasti.

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 16.2.2018 mennessä tämän linkin kautta.

sisään Uutiset
# fi
E
Palaute InfraBIM Openista
mennessä buildingSMART Finland | helmi 8, 2018