E
Pj Tomi Henttinen palkittiin buildingSMARTin korkeimmalla kunniamerkillä
mennessä buildingSMART Finland | maalis 27, 2019

BuildingSMART Finlandin puheenjohtaja, arkkitehti SAFA Tomi Henttinen on saanut tunnustuksen elämäntyöstä tietomallistandardien edistämisestä suunnittelu- ja rakennusalan hyväksi.

Palkinto julkistettiin International Standards Summit -konferenssissa Saksan Düsseldorfissa 25.3.2019 osallistujille järjestetyssä palkintoseremoniassa. Palkinto on julkinen tunnustus alan pioneereille ja arvostettu saavutus alan asiantuntijoiden keskuudessa. Sillä osoitetaan kiitosta alan merkittäville henkilöille heidän henkilökohtaisesta työpanoksestaan ja sitoutumisestaan buildingSMART-toimintaan ja -tavoitteisiin sekä koko alaa yhteen kokoavien tekojen edistämisestä.

Tomi Henttinen sai tunnustusdiplomin ja kultaisen buildingSMART-ansiomerkin, allekirjoittajina buildingSMART Internationalin hallituksen puheenjohtaja Patrick MacLeamy ja toimitusjohtaja Richard Petrie.

Juuri palkittu puheenjohtaja kuvasi tunnelmiaan näin: ”En osannut odottaa tätä, olen iloinen ja häkeltynyt. Yllättävän suuri merkitys tällä Saksassa on, kun monet minulle ennestään täysin tuntemattomat ihmiset ovat tulleet kättelemään ja onnittelemaan. Hyvältä tietenkin tuntuu tunnustus saada – sehän on merkki siitä, että on tehnyt asioita oikein.”

 

BuildingSMART Finland onnittelee Tomia saavutuksestaan!

 

 

 

 


BuildingSMART Finland on suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palvelujen tuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Kaikki suomalaiset yritykset, yhteisöt ja opetuslaitokset voivat liittyä mukaansen toimintaan. Nykyisin omistajien lisäksi mukana ovat laajasti suunnittelijat,urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja korkeakoulut sekä muutrakennusalan yritykset. BuildingSMART Finlandin puheenjohtajana on vuodesta2009 lähtien toiminut arkkitehti SAFA Tomi Henttinen. Suomessa toiminnassa onnykyisin mukana yli 100 organisaatiota ja yritystä rakennetun ympäristön eri toimialueilta.

BuildingSMART Finlandin tarkoituksena on levittää tietoatietomallintamisesta ja tukea toiminnassa mukana olevia tietomallipohjaistenprosessien käyttöönotossa. BuildingSMART Finland on kansainvälisen buildingSMARTNordic Chapterin jäsen ja sen myötä vaikuttamassa myös buildingSMART Internationaliin. BSI tekee työtä rakennusalan ohjelmistojen yhteiskäyttöisyyden lisäämiseksi ja talo- ja infra-alan tietomallistandardien kehittämiseksi. Vuosina 2015 ja 2016 buildingSMART Finland on ollut mukana implementoimassa kansainvälisiä buildingSMART-standardeja CEN-standardeiksi.Ensimmäiset – mukaan lukien IFC – vahvistettiin syksyllä 2016.

E
MaisemaBIM: Nimikkeistötyö ja mallinnustarkkuuden määrittely on valmistunut
mennessä buildingSMART Finland | maalis 20, 2019