E
Mallinnusvaatimukset ja –ohjeet
mennessä bSF | loka 1, 2013

Infra‐alalla otetaan määrätietoisia askeleita kohtitietomallintamisen tehokasta hyödyntämistä suunnittelussa,rakentamisessa ja ylläpidossa. Sitä varten on kehitetty Inframodel 3 (IM3)‐tiedonsiirtoformaatti, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 alkuun mennessä. Rinnan tämän kehitystyön kanssa infra‐alan nimikkeistöä laajennetaan tietomallinnusta tukevaksisekä laaditaan mallinnusvaatimuksia ja –ohjeita.

Tietomallintamisen avulla infra‐ala tähtää tuottavuuden ja laadunmerkittävään parantamiseen. Mallintamisen käyttöönottoa on pohjustettu useissa kehityshankkeissa ja ‐ohjelmissa 2000‐luvulla, esimerkiksi Rakennustietosäätiön koordinoimassa InfraTM‐hankkeessa. Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän RYM Oy:n PRE‐tutkimusohjelman InfraFINBIM‐työpaketissa on asetettu tavoitteeksi, että suuretinfran omistajattilaavat vuodesta 2014 lähtien vain tietomallipohjaisia palveluja.

Kansainväliseen LandXML‐standardiin perustuva Inframodel on avoinmenetelmä infratietojen siirtoon. InfraFINBIM‐hankkeessa valmistunutsuunnitelma Inframode l3‐formaatiksi perustuu lokakuussa 2012 julkaistuun LandXML1.2‐versioon. IM3‐formaatti on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2014,mutta sitä ennen sitä hiotaan, päivitetään,testataan ja pilotoidaan.

E
Etsimme nyt jäseniä vuoden 2025 BIM-päivän ohjelmakomiteaan!