E
Lausuntopyyntö
mennessä buildingSMART Finland | touko 2, 2017

LAUSUNTOPYYNTÖ

BuildingSMART Finlandin Talo-toimialaryhmä on valmistellut ark-, rak, ja tate-mallien tietosisällön nimikkeistöjä suunnittelualakohtaisilla IFC-propertyset määrityksillä. Liite täydentää YTV2012:tä ja kuvaa tietomallin tietosisältöä suunnittelusta toteutukseen vaiheissa. Hanke on kansallinen KIRA-digi-vakioimishanke ja toteutetaan Ympäristöministeriön tilaamana ja ohjaamana.

Huomioitavaa aineistossa:
Pyydämme lausuntoanne asiasisältöä koskien, taulukkoihin on pyritty keräämään vähimmäistaso perustiedoista. Termistön tulemme käymään vakioinnin eri näkökulmien kautta läpi ja se tulee vielä tarkentumaan. Suunnittelualojen erilaisesta luonteesta johtuen taulukoiden sisällöt ovat erilaiset ja aineistot käydään myös yhteensovittaen läpi. Olemme hankevalmistelussa tiedostaneet myös tila- ja kiinteistötunnusten merkityksen. Pyydämme teitä erityisesti lausumaan niihin liittyvää tarvetta nimikkeistöihin. Ark- ja Rak-osioihin ei ole vielä laitettu mitään tila- ja kiinteistötunnusten osalta vaan täydennämme niitä lausuntokierroksen palautteiden pohjalta.

Talo-toimialaryhmä on lisäksi hankevalmistelemassa vastaavien nimikkeistöjen tekemistä toteutuksesta ylläpitoon vaiheisiin. Ne laajentavat näiden nimikkeistöjen kokonaisuutta valmistuttuaan.


Anna palautteesi aineistosta 14.5.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen anna-riitta.kallinen(at)gravicon.fi

Lisätietoja: Anna-Riitta Kallinen, buildingSMART Finland -projektikoordinaattori, Koulutus- ja Talo-toimialaryhmät
Huom. Ulkomaanmatkasta johtuen lisätietoja puhelimitse 8.5 alkaen. p. 040 770 9799, email: anna-riitta.kallinen(at)gravicon.fi

Lausunnolla olevat ohjeet saat ladattua tästä:

Arkkitehtimallien tietosisällön nimikkeistö, suunnittelualakohtainen IFC-propertyset
YTV2012 täydentävä liite

Rakennemallien tietosisällön nimikkeistö, suunnittelualakohtainen IFC-propertyset
YTV2012 täydentävä liite

Talotekniikkamallien tietosisällön nimikkeistö,  suunnittelualakohtainen IFC-propertyset
YTV2012 täydentävä liite

sisään Uutiset
# fi
E
bSF Infran standardointiryhmän kokous 5.5.2017 klo 9-12
mennessä buildingSMART Finland | huhti 26, 2017