E
Kohti KIRA-alan yhteistä vakioinnin hankeohjelmointia – tarjouspyyntö hankeohjelman valmisteluvaiheen suunnittelutyöstä 28.6 klo 09 mennessä
mennessä Annina Lehikoinen | touko 21, 2021

Huom! Tarjouspyyntöjen jättöaikaa on jatkettu 28.6 klo 09 asti!

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitaalisten menetelmien kehittymisen myötä tiedon vakioinnin merkitys kasvaa. Yritysten, julkisen sektorin ja yhteisöjen tuottamien ratkaisujen on jatkossa oltava merkittävästi nykyistä yhteentoimivampia, jotta oikean ja laadukkaan tiedon siirtyminen sujuvasti toimijoiden välillä olisi mahdollista.

buildingSMART Finland käynnistää KIRA-alan yhteisen vakioinnin KIRA Digibase-hankeohjelman valmistelun, jonka tavoite on kuroa kiinni rakennetun ympäristön digitaalista korjausvelkaa. Tarkoitus on luoda yhtenäiset digitaalisaation edellyttämät toimitavat ja vakioitu perusta digivalmiille systeemille, jossa kaupungit, infra ja rakennukset yhdistyvät yhteentoimivaksi rakennetuksi ympäristöksi. Hankeohjelmalla halutaan saada aikaan rakennetun ympäristön vakiointityö selkeäksi ohjelmaksi, jolla on tavoitteet ja vakaa rahoituspohja.

Avaamme tarjouspyynnön hankeohjelman sisällön kokoamiseksi! Tehtävänä on hankeohjelman valmisteluvaiheen suunnittelutyö ja fasilitointi. Hankittavan työn tavoite on saada kokoon sisällöllisesti ehyt hankeohjelman suunnitelma, jossa keskeiset rakennetun ympäristön vakioinnin teemat ja toimenpiteet on kuvattu lyhyesti. Lisäksi hankinnan kohteena on hankeohjelman käynnistysvaiheen myynti- ja markkinointityö, jolla sitoutetaan alan toimijoita hankeohjelman toteuttamiseen sekä hankitaan rahoitus aloittaville toimenpiteille.

Materiaalit:

 

E
Hei, olisiko tämä saatavilla tietomallipohjaisena?
mennessä Annina Lehikoinen | touko 5, 2021