E
BIM - Pelko pois
mennessä bSF | kesä 7, 2016

Juha Liukas, bSF:n infratoimialaryhmän pj.

Mikä on bSF Infran tarkoitus? Viestintävastaavamme on tätä minulta tivannut ja pyytänyt kirjoittamaan blogin. ’Valkoinen paperi’ on pysäyttänyt ajatukseni. Olemme tehneet hienon strategian, joka näyttää meille oikean suunnan. Useista projekteista on hyviä kokemuksia, mutta jotenkin tuntuu, että BIMin pelko kummittelee monen mielessä. Viime kertaisessa bSI Summitissa Rotterdamissa bongasin eräästä esityksestä alla (kuva 1) olevan kuvan. Etsin kotiin tultuani blogin, josta se oli lainattu. Blogin kirjoittaja on arkkitehtipuolen ohjelmistotoimittaja, mutta huomasin tämän sanoman sopivan hyvin infra-alaamme ja bSF:n toimintaan.

Juha-Liukas-1

Kuva 1; Lopputuotoksen fokus BIM:ssä.

Katsotaanpa. Meillehän on markkinoitu tietomallinnusta siitä, miten tehostaa suunnittelua. Perinteisessä tavassa dokumentointiin eli lopputuotteiden, esim. piirustusten tuottamiseen kuluu paljon aikaa resursseja. Tietomallinnuksessa panostetaan alusta asti suunnitteluun ja yhteensovittamiseen, vaihtoehtojen vertailuun. Dokumentointi – piirustukset – ovat näkymiä mallista. Ideaalimallissa kokonaistyömäärä on 50-80 % perinteisestä (kuva 2, kuvaajan pinta-ala kuvaa työmäärää).

Juha-Liukas-2

Kuva2: Tehdyn työmäärän jakautuminen ajallisesti tehtyyn lopputuotokseen.

Nyt olemme panostaneet tietomallinnukseen, mutta monessa projektissa onkin petytty: työmäärä on kasvanut eikä odotettuja tuloksia ole saavutettu. Toki kyseessä on uusien asioiden opettelua ja toisaalta mallinnus johtaa ’tarkempaan’ suunnitteluun. Projekteissa on kuitenkin iskenyt paniikki ja työmäärät ovat kasvaneet verrattuna dramaattisesti. Tässä vaiheessa hiipii BIM-pelko tai jopa paniikki puseroon (kuva 3). Eikö tästä olekaan mitään hyötyä? Mitä on tapahtunut? On kuitenkin pitäydytty perinteisessä prosessissa. Tarjouksesta on selviydytty lupauksin hyödyntää tietomallinnusta. Mutta usein tietomallinnus onkin jäänyt yhdeksi ’tekniikkalajiksi’ muiden rinnalla tai jopa yksinäiseksi toimijaksi perinteisen prosessin rinnalla. Mallinnusta ei osata hyödyntää alusta alkaen vaan se kulkee omaa polkuaan perinteisen suunnittelun rinnalla. Projektia ohjataan kuten aikaisemminkin, koska se useimmille tuttu tapa. Huomataan, että lopputuotteena pitää toimittaa myös malliaineisto. Piirustukset joka tapauksessa viimeistellään, saadaan aiemmin valmiiksi kuin mallit! Huomataan ristiriitaisuuksia, korjataan… Työmäärä kasvaa perinteisestäkin tavasta suuremmaksi. Toisaalta uskon, että projekteissa, joissa on lähdetty alusta saakka tosissaan mallintamaan, on huomattu hyödyt yhteensovituksesta ja laadukkaammasta lopputuloksest

Juha-Liukas-3

Kuva 3: Nykyisten projektien työmäärä tänä päivänä. 

Mitä on tehtävissä?  Ensin voi tietysti lohduttautua, että ideaalinen käyrä ei yksittäisessä hankkeessa välttämättä pidä paikkaansa. Mutta paniikkiin ei ole syytä. Tietomallintamisen käyttöönottoon tulee panostaa vahvemmin ja saada kaikki ymmärtämään, miten prosessi muuttuu ja miten saamme maksimaalisen hyödyn siitä. Tämä koskee kaikkia toimijoita ja erityisesti projektien vetäjiä. Ja jos emme opi mitään näistä projekteista, paniikki iskee aina uudelleen.

Juha-Liukas-4

Kuva 4: Templatesien käytön merkitys työmäärään

Alkuperäisessä blogissa kirjoittaja korostaa template’ja ja niiden hyödyntämistä projekteissa. Perinteisesti tämä voidaan ajatella olevan esim. pohjatiedostoja. Laajemmin voidaan puhua vakioimisesta. Tämä pitää sisällään nimeämiskäytäntöjen, määrittelyjen ja ohjeistuksen lisäksi osaamisen. Eli tietyllä tavalla sitä työtä, jota olemme InfraFINBIM:ssä ja bSF:ssä tehneet yleisen ohjeistuksen muodossa koko infra-alalle. Jokaisen toimijan tulee osata hyödyntää tehty työ ja ottaa prosessin muutos toisissaan. Projekteissa on edelleen sisäistäkin hioimista ja projekteista voidaan aina oppia.  Vakioinnilla tietomallipohjainen toiminta tehostuu edelleen, mutta se vaatii työtä ja valmistelua ennen varsinaisen projektin alkua. Voimme yhdessä bSF:ssä panostaa ison osan vakioinnin kehittämiseen, mutta työtä jää myös organisaatioille itselleen.  Kuten kuvista 4 ja 5 voimme havaita: jo ilmankin vakiointi, tietomallinnus oikein hyödynnettynä vie perinteistä vähemmän aikaa. Mutta vakioinnilla voimme toimia jopa alkuperäistä ideaalitilannetta tehokkaammin. Työ palkitsee varmasti – BIM pelko pois!

Juha Liukas, bSF:n infratoimialaryhmän pj.

 

Juha-Liukas-5

Kuva 5: Templatien ja aikaisempien kokemuksien hyödyntämisen merkitys työmäärään.

Tausta ja kuvat blogista Why BIM is Still Bankrupting Your Firm (http://www.shoegnome.com/2015/12/09/bim-still-bankrupting-firm/)

E
Blogi: YIV-ohjeet, päivitystarvetta näkyvissä ja tuoteteollisuuden mukaan saanti askarruttaa
mennessä bSF | huhti 18, 2016