Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012

Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2007 julkaistujen tietomallivaatimusten päivitys toteutettiin vuosina 2011-2012 COBIM -hankkeen muodossa. Hankkeen rahoittajina olivat Senaatti-kiinteistöjen lisäksi suuri joukko muita kiinteistön omistajia ja rakennuttajia, rakennusliikkeitä ja ohjelmistotaloja. Myös buildingSMART osallistui hankeen rahoittamiseen. Päivitystyön tuloksena syntyivät oheiset Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osat 1-9 ja uusina osat 10-14.

Palautetta näihin julkaisuihin voit lähettää osoitteeseen  ytv2012(at)rakennustieto.fi.

Osa 1 Yleinen osuus

Osa 2 Lähtötilanteen mallinnus

Osa 3 Arkkitehtisuunnittelu

Osa 4 Talotekninen suunnittelu

Osa 5 Rakennesuunnittelu

Osa 6 Laadunvarmistus

Osa 7 Määrälaskenta

Osa 8 Havainnollistaminen

Osa 9 Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä

Osa 10 Energia-analyysit

Osa 11 Tietomallipohjaisen projektin johtaminen

Osa 12 Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana

Osa 13 Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa

Osa 14 Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa

Täydentävät liitteet:

YTV2012 Täydentävä liite ARK Tilaajan ohje

YTV2012 Täydentävä liite RAK Tilaajan ohje

YTV2012 Täydentävä liite Talotekniikan määrälaskentaohje

YTV2012 Täydentävä liite Talotekniikan mallinnusvaatimuksia

Ohjeet on julkaistu lisäksi myös

Share This