T&K

Tällä sivulla on linkkejä kehityshankkeiden aineistoihin ja julkaisuihin.

 

KIRA-digi

Alla on kuvattu joitakin buildingSMART Finlandin jäsenten ja sidosryhmien KIRA-digi-hankkeet. Hankkeisiin voi tutustua tarkemmin aukeavista linkeistä:

MAKU-digi: Maaperäsidonnaisten kustannusten digitalisaatio:
http://www.kiradigi.fi/3-kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/maku-digi-maaperasidonnaisten-kustannusten-digitalisaatio

Avoimen lähdekoodin omaisuudenhallintajärjestelmän ja sen rajapintojen kehittäminen:
http://www.kiradigi.fi/3-kokeiluhankkeet/kaynnissa-olevat-kokeilut/avoimen-lahdekoodin-omaisuudenhallinta-jarjestelman-ja-sen-rajapintojen-kehittaminen.html

Infrasuunnittelun, infrarakentamisen ja infraylläpidon tietoportaali
http://www.kiradigi.fi/3-kokeiluhankkeet/kaynnissa-olevat-kokeilut/infrasuunnittelun-infrarakentamisen-ja-infrayllapidon-tietoportaali.html

Kustannustiedon ja tietomallipohjaisten infrasuunnitelmien yhteensovittaminen rajapinnan kuvaus ja pilotointi
http://www.kiradigi.fi/3-kokeiluhankkeet/kaynnissa-olevat-kokeilut/kustannustiedon-ja-tietomallipohjaisten-infrasuunnitelmien-yhteensovittaminen.html

Infrasuunnitteluaineistojen rajapinnat Espoon kaupungin avoimen lähdekoodin infraomaisuudenhallinta järjestelmään
http://www.kiradigi.fi/3-kokeiluhankkeet/kaynnissa-olevat-kokeilut/suunnitteluaineistojen-rajapinnat-avoimen-lahdekoodin-infraomaisuuden-hallintajarjestelmaan.html

Kustannustehokkuuden ja laatuvaatimusten optimointi kadun liittymäalueiden mallinnuksessa
http://www.kiradigi.fi/3-kokeiluhankkeet/kaynnissa-olevat-kokeilut/kustannustehokkuuden-ja-laatuvaatimusten-optimointi-kadun-liittymaalueiden-mallinnuksessa.html

Pilaristabiloinnin tietomallipohjaisen suunnitelman siirto työkoneeseen
http://www.kiradigi.fi/3-kokeiluhankkeet/kaynnissa-olevat-kokeilut/pilaristabiloinnin-tietomallipohjaisen-suunnitelman-siirto-tyokoneeseen.html

Digikaavoitus
http://www.kiradigi.fi/3-kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/digikaavoitus.html

CityGeoModel
http://www.citygeomodel.fi/

Infra-O
http://www.infra-o.fi/

KIRA-Digi: Kustannustehokkuuden ja laatuvaatimusten optimointi kadun liittymäalueiden mallinnuksessa (pdf)
Kira_digi_kadun liittyman mallinnus_ve 3.0

 

T&K -uutiset

Metropolia AMK ja VTT ovat mukana EU Horisontti2020 ohjelman BIMEET-hankkeessa

BIMEET – BIM-based EU-wide standardized qualification framework for achieving energy efficiency training

Mukana on yhdeksän tutkimus- ja koulutusorganisaatiota viidestä EU-maasta: Ranska, Englanti, Luxemburg, Kreikka ja Suomi. BIMEET-hankkeen tavoitteena on luoda EU:n laajuinen BIM-osaamiskonsortio kohottamaan BIM-osaamista (Building Information Model) ja sen arviointimenettelyä kaikilla koulutustasoilla ja sitä kautta saavuttaa EU:n energiansäästö- ja päästövähennystavoitteita.

Lisätietoa:
http://www.metropolia.fi/ajankohtaista/uutiset/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5777&cHash=7d55cc2b13d1df80e62cfa677ea831a6
http://bimeet.eu

Yhteydenotot: Päivi Jäväjä, buildingSMART Finland Koulutus-toimialaryhmän vetäjä, paivi.javaja(at)metropolia.fi

T&K -ohjeet

  • bSF Infran kehitysryhmän toimintaohjeet pilottien koordinoimiseksi (ohjeet – pdf)
Share This