BSF Talo-toimialan Tilaaja-ryhmän ja SSTY:n kanssa yhteistyössä tehty Tietomallit ylläpitoon -esiselvitys on julkaistu.

Raportti sisältää buildingSMART Finlandin ja Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry:n toimeksiannoista tehtyjen esiselvitysten tulokset, joiden päätavoite oli selvittää rakennushankkeissa tuotettujen tietomallien hyödyntämistä kiinteistönpidossa haastattelujen ja web-kyselyn avulla.

Raporttiin on koottu melko laajasti haastattelujen tulokset sellaisenaan, jotta niiden pohjalta voidaan muodostaa näkemystä tarvittavista kehitystoimenpiteistä. Web-kyselyn avulla täsmennettiin haastattelujen tuloksia ja järjestettiin kehitysmahdollisuuksia tärkeysjärjestykseen.

Esiselvitys (pdf)

Lisätietoja:
Markku Kiviniemi
Senior Scientist
VTT
Tel. +358 40 546 0173
Email: markku.kiviniemi(at)vtt.fi

Share This