Standardit

IFC – Industry Foundation Classes

Tietomalliohjelmistojen yhteinen mallien kuvaustapa. Tällä kirjainyhdistelmällä tarkoitetaan usein myös avointa tiedonsiirtomuotoa (ifc -tiedosto), jolla malleja voidaan siirtää ohjelmistosta toiseen. Nykyisin ohjelmistoissa yleisesti käytössä oleva version on IFC 2x3, vaikkakin sen seuraaja IFC 4 on jo julkistettu.

DD – Data Dictionary

Kansainvälinen nimikkeistö, joka antaa avaimet ohjelmistoriippumattomien tietomallikomponenttien tekemiseen sekä helpottaa monikielisten tuote- ja tarvikekirjastojen määrittelyä. Nimikkeistöstä on käytetty aiemmin myös nimeä IFD Library.

IDM – Information Delivery Manual

Prosessikuvaus siitä, mitä tietoa tietomalleilla siirretään eri toimijoiden välillä eri käyttötilanteissa

MVD – Model View Defination

Tekninen kuvaus siitä, mitä IFC ‑muotoista tietoa eri toimijoiden välillä tietomalleilla siirretään eri käyttötilanteissa

BCF – Building Collaboration Format

Building Collaboration Format on alun perin suomalaisten buildingSMART jäsenten, Teklan ja Solibrin, yhteistyönä kehittämä tiedonvälitysmuoto, jolla voidaan siirtää älykkäitä viestejä eri tietomalliohjelmistojen välillä. Viesti sisältää sijainti- ja objektitiedot kommentoitavista mallikomponenteista, jolloin vastaanottava ohjelma löytää lähettäjän valitseman näkymän ja korostaa halutut komponentit. Hyvin pieni, XML-pohjainen tiedosto siirtyy kevyesti osapuolelta toiselle eikä havaintojen tai malliin liittyvien kysymysten esittämiseen tarvita koko IFC ‑mallin lähettämistä. BCF valmius on rakennettu jo useisiin ohjelmistoihin kuten Tekla Structures, Solibri Model Checker, CADS Planner ja DDS Architecture.

Share This