Seuraavan linkin takaa löydätte kommentoitavaksi MaisemaBIM-hankkeen raporttiluonnoksen: https://drive.google.com/file/d/1Mdgbd9S8-mCjdkZbBqdovDIauCGj5fNd/view?usp=sharing

MaisemaBIM-hankeen tilaajina ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki ja Vantaan kaupunki. Konsultteina toimivat Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, VSU Maisema-arkkitehdit Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy. Työ jakaantuu kahteen osaan: nimikkeistötyöhön ja mallinnustarkkuuden määrittelyihin.

Nimikkeistötyössä on täydennetty nykyistä InfraBIM-nimikkeistöä (https://buildingsmart.fi/infrabim/infrabim-nimikkeisto/) maisemasuunnittelun tarpeiden pohjalta. Täydennyksien lisäksi, nimikkeistöön on myös ehdotettu muutoksia. Muutokset viedään tämän työn kautta InfraBIM-nimikkeistötoimikunnan hyväksyttäväksi. Mallinnustarkkuuden määrittely-työssä on määritelty mallintamisen perustason sisältö, eli mallinnettava aineisto ja sen tarkkuus eri hankevaiheissa (YS, PS/KS/TS, RS). Perustason sisältö viedään tämän työn kautta osaksi Yleisiä Inframallivaatimuksia (https://buildingsmart.fi/infrabim/yiv/). YIV:lle tehdään parhaillaan perusteellista päivitystyötä.

Levittäkää luonnosta organisaatiossanne kaikille tarpeelliseksi kokemillenne henkilöille. Esimerkiksi erilaisten tietomalliasiantuntijoiden, sekä omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon asiantuntijoiden kommentit ovat tervetulleita. Myös maisemasuunnittelijoiden kannattaa tutustua sisältöön, vaikka tietomallinnus ei olisikaan entuudestaan tuttu asia.

Toivomme, että ehditte kommentoimaan raporttiluonnosta 15.8.2018 mennessä.
Kommentit voitte toimittaa osoitteeseen iida.juurinen(at)ramboll.fi tai vilma.pylkko(at)ramboll.fi.

Share This