Vielä ehdit vaikuttaa – kommentteja ja täydennysehdotuksia kaivataan vuoden 2017 loppuun mennessä

Rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan raporttiluonnos versio 0.6 on julkaistu. Dokumentin tarkoituksena on esittää rakennetun ympäristön tietojen käytön osalta nyky- ja tavoitetila yhdistäen eri tahoilla jo tehtyjä selvityksiä, raportteja ja analyyseja kokonaiskuvan muodostamiseksi. Tarkoituksena on esittää kootusti, miten rakennetun ympäristön tietoja käytetään tai voitaisiin käyttää erilaisissa käyttöyhteyksissä, esimerkiksi maankäytön, rakentamisen, vesi- tai maa-alueiden käytön tai ympäristönsuojelun palvelujen tuottamiseksi yli hallinnonalojen ja hankkeiden.

Lisää aiheesta KIRA-digin sivuilla:
http://www.kiradigi.fi/ajankohtaista/rakennetun-ympariston-kokonaisarkkitehtuurin-luonnos-julkaistu.html

Vakiointiryhmälle: Kannustukset ja kehoitukset ovat myös tervetulleita.

Seuraavana haasteena kokonaisarkkitehtuurityössä on tavoiteltavien kyvykkyyksien luonnostelu, pohjana ovat digiperiaatteet ja monissa hankkeissa muotoillut tavoitetilakuvaukset.

Linkkiä saa jakaa.
buildingSMART Finland kiittää jo etukäteen yhteistyöstänne

 

Share This