Julkaistu aineisto ja hyödyllisiä linkkejä

6Aika Avoimet Innovaatioalustat: 3D-virtuaalialustat -hankkeen tulokset – Kaupunkimallit, virtuaalitilat, sovellukset sekä muu materiaali

21.5.2018 / 6Aika

Kaupunkien tietomallinnuksen sanasto

15.9.2014 Petri Kokko, Jarkko Kukkola, Juhana Rautiainen, Olli Jokinen; Sito Oy

Kaupunkimallinnuksen kuntakyselyn tulokset

6/2014 / Kuntaliitto

Kaupunkimallinnuksen käyttö kansalaisvuorovaikutuksessa

15.12.2014 Eero Holopainen, kandidaatintyö; Aalto-yliopisto

Kuntien paikkatiedon polku kantakartasta 3D-kaupunkimalliin

6.4.2015 Oskari Liukkonen, diplomityö; Aalto-yliopisto

Vertailu KuntaGML- ja CityGML-tiedonsiirtomallien välillä

30.10.2015 taustaselvitys / Pasi Lappalainen, Nosto Consulting

IFC Mallinnusvaatimukset CityGML muotoisen kaupunkimallin automaattiseen tuottamiseen IFC aineistosta

LUONNOS

19.5.2016 Jiri Hietanen, Datacubist Oy; Petri Kokko, Sova3D Oy.

Kommentit luonnokseen sähköpostitse petri.kokko (at) sova3D.fi

CityGML standardin kuvaus

CityGML-standardin kuvauksen voi ladata OGC:n sivuilta:

http://www.opengeospatial.org/standards/citygml

Lisätietoa CityGML-standardista:

http://www.citygml.org/

http://www.opengeospatial.org/

http://www.citygmlwiki.org/index.php/Main_Page

http://en.wikipedia.org/wiki/CityGML

CityGML:n XML-skeemat

Perus GML-skeeman lisäksi kukin CityGML-moduuli on määritelty omana XML-skeemanaan. Määrittely sisältää 13 lisäskeemaa, jotka löytyvät OGC:n virallisesta skeemakokoelmasta:

http://schemas.opengis.net/citygml

SIG3D kaupunkimallinnuksen ohje

SIG3D on julkaissut suositusluonteisen kaupunkimallinnuksen laatuohjeen avuksi kaupunkimallien tuottamiseen ja tilaamiseen.

http://en.wiki.quality.sig3d.org/index.php/Main_Page

Laatudokumentit on käännetty suomeksi ja ladattavissa täältä:

VER_0.99_-_201311_SIG3D_Modeling_Guide_for_3D_Objects_Part_1.pdf

VER_0.99_-_201311_SIG3D_Modeling_Guide_for_3D_Objects_Part_2.pdf

Laatudokumentit englanninkielisinä seuraavista linkeistä:

http://files.sig3d.org/file/ag-qualitaet/201311_SIG3D_Modeling_Guide_for_3D_Objects_Part_1.pdf

http://files.sig3d.org/file/ag-qualitaet/201311_SIG3D_Modeling_Guide_for_3D_Objects_Part_2.pdf

Alankomaat

Aineistoa Hollannin paikkatietojen standardeja ja käytäntöjä hallinnoivalta Geonovum-säätiöltä

Taustatiedoksi yhteenveto Geonovum-säätiön toiminnasta (Savisalo 12.2.2015) [linkki]

Hyödyllisiä Geonovumin toimittamia linkkejä:

UML of IMGeo generic information model http://register.geostandaarden.nl/informatiemodel/imgeo/2.1.1/

legislation links for the different laws that conduct the production and use of models

wms and wfs profiles

tendering guidelines for 3D models

http://www.geonovum.nl/documenten/rapport-technical-specificatons-construction-3d-imgeo-citygml

More interesting stuff:

Saksa

AdV:n standardien kokoelmaan kuuluvat LoD1 ja LoD2 -tarkkuustason 3D-rakennusmallit, joiden sisältö on kuvattu AdV:n sivuilta (www.adv-online.de) löytyvässä standardien kuvauksessa (”Produktstandard für 3D-Gebäudemodelle”).

Iso-Britannia

www.bimtaskgroup.org

http://www.bsigroup.com/

Muuta

Yhteenveto Euroopan maiden paikkatieto-organisaatioista löytyy täältä

http://www.eurogeoinfo.org/national-spatial-data-infrastructures

sivu päivitetty 26.8.2016

Share This