Yleiset inframallivaatimukset 2014 – YIV 2014


Tämä sivu on korvattu uudella: http://buildingsmart.fi/yiv2015/


Rakennustietosäätiön erityispäätoimikunta buildingSMART Finland (bSF) tulee julkaisemaan vuoden 2015 alkupuolella Yleiset inframallivaatimukset. Tarve vaatimuksille on syntynyt suurimpien infratilaajien tavoitteesta siirtyä tietomallintamisen käyttöön. Tilaajilla ja palvelujen tarjoajilla on oltava yhteinen näkemys siitä, mitä ja miten mallinnetaan hankkeiden eri vaiheissa. Inframallivaatimukset on tarkoitettu käytettäväksi hankintojen yleisinä teknisinä viiteasiakirjoina ja inframallintamisen ohjeina.

Ohjeiden valmistelutyöstä ovat vastanneet RYM Oy:n PRE-ohjelman InfraFINBIM työpaketin osapuolet vuoden 2014 kesään asti ja sen jälkeen bSF Infra toimialaryhmä. Valmistelutyöhön ovat osallistuneet seuraavat tahot: VR Track Oy, Destia Oy, Finnmap Infra Oy, Lemminkäinen Infra Oy, NCC Roads Oy, Pöyry Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sito Oy, Tekla Oyj, Terramare Oy, YIT Rakennus Oy Infrapalvelut, Vianova Systems Finland Oy, WSP Finland Oy, A-Insinöörit Oy, Rakennustieto Oy ja Liikennevirasto. Lisäksi ohjeiden valmistelutyötä ovat tukeneet kehittämisryhmän kaupunkijäsenet Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Lahti ja Oulu. Näiden tahojen lisäksi palautetta ovat antaneet useat infra-alan toimijat ja organisaatiot. Ohjeita ylläpidetään ja kehitetään buildingSMART Finland päätoimikunnan Infra toimialaryhmän toimesta. Ohjeet tullaan myös kääntämään englannin kielelle.

Kaikki ohjeluonnokset lähetetään infra-alan toimijoille lausunnolle. Ohjeiden osat 1-7 ovat lausunnolla joulukuussa 2014 (lausuntoaika päättyy 12.1.2015) ja loput osat 8-11 ovat lausunnolla tammikuussa 2015.

Yleiset inframallivaatimukset 2014, luettelo ohjeista

 1. Tietomallipohjainen hanke
  2. Yleiset mallinnusvaatimukset
  3. Lähtötiedot
  4. Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa
  5.Rakennemallit; 5.1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet, 5.2 Maarakennustöiden toteutusmallin (koneohjausmalli) laadintaohje, 5.3 Maarakennustöiden toteumamallin laadintaohje
  6. Rakennemallit; 6.1 Järjestelmät
  7. Rakennemallit; 7.1 Rakennustekniset rakennusosat
  8. Inframallin laadunvarmistus
  9. Määrälaskenta, kustannusarviot
  10. Havainnollistaminen
  11. Inframallin hyödyntäminen eri suunnitteluvaiheissa, infran rakentamisessa sekä infran käytössä ja ylläpidossa

Vaatimusdokumentit

 1. YIV 2014 Yleiset Inframallivaatimukset (tässä julkaistaan käyttöön hyväksytyt YIV 2014 ohjeet)
 2. Lausunnolla olevat ohjeluonnokset (tässä julkaistaan lausunnolla olevia luonnoksia)
 3. YIV 2014 luonnoksia (PRE/InfraFINBIM hankkeen tulokset, 30.4.2014)

Lisätietoja antavat:

Ohjetyöt, Harri Mäkelä, Innogeo Oy, harri.makela(at)innogeo.fi

InfraFINBIM työpaketti, koordinaattori Kimmo Laatunen, VR Track Oy, kimmo.laatunen(at)vr.fi

BuildingSMART Finland Infratoimikunta, puheenjohtaja Juha Liukas, Sito Oy, juha.liukas(at)sito.fi

Share This