InfraBIM-nimikkeistö

Tässä julkaisussa on määritelty InfraBIM-nimikkeistö (BIM = Building Information Model), jossa esitetään infrarakenteiden ja -mallien elinkaaren kattavat numerointi- ja nimeämiskäytännöt.

Nimikkeistö perustuu Infra2015-rakennusosanimikkeistöön. Julkaisussa esitetään yhtenäinen numerointi- ja nimeämiskäytäntö, joka palvelee infrarakenteita ja -malleja koko elinkaaren ajan sen eri vaiheissa: lähtötietojen hankinnassa, suunnittelussa, toteutuksessa, toteuman mittauksessa sekä ylläpidossa.

Ohjeessa on esitetty väylärakenteiden (tie, katu, rata, vesiväylä) pintojen ja taiteviivojen numerointi- ja nimeämiskäytännöt. Vesihuollon järjestelmien osalta on lueteltu käytettävät rakennusosat ja ehdotetut attribuutit.

Versioon 1.7 on korjattu versiossa 1.6 huomatut virheet 2D-poikkileikkauskuvissa. Lisäksi nimikkeistöön on lisätty koodit sekavesiviemäreille (316000-ryhmä) ja imujätejärjestelmille (361000-ryhmä).

InfraBIM_nimikkeisto_v1_7_1_pdf
(korjattu versio, mallikuvat korjattu; exceliin ei muutoksia)

InfraBIM_nimikkeisto_v1_7_taulukko_xlsx

***
Infra Rakentajakoodaus

BuildingSMART Finlandin hallintaan otetaan infratyömailla laajasti käytössä oleva Infra Rakentajakoodaus eli ns. RAK-koodaus. Infra Rakentajakoodaus perustuu InfraBIM-nimikkeistöön sekä maastomittauskoodeihin, mutta suunnittelukoodi on eroteltu mittauskoodista etumerkillä D, esim. 121 = Tien keskilinja / D121 = Tien keskilinja(suunniteltu).

Infra Rakentajakoodaus on tarkoitettu ensisijaisesti työmaan tiedonsiirtoon. Attribuuttien käyttö (ominaisuustietojen syöttäminen erikseen) työmaalla ei ole vielä mahdollista kaikissa mittauslaitteistoissa, joten tieto siirretään koodin sisällä. Infra Rakentajakoodauksessa itse koodi sisältää materiaali- ja ominaisuustietoja ja mm. verkostoille on luotu helposti käytettävä koodiluettelonsa. Ominaisuustietoja sisältävien kohteiden tiedonsiirto työmaan ja tilaajan välillä tulee tehdä Inframodel 4 -tiedonsiirtoformaatin mukaisesti ja ominaisuustiedot tulee purkaa Infra Rakentajakoodauksesta attribuuteiksi. Infra Rakentajakoodaus vakioi nykykäytännön, mutta tulevaisuuden tavoitetilana tulee olla hyödyntää mittauslaitteiden ominaisuuksia laajemmin.

Infra Rakentajakoodaus sisältää laajennuksia InfraBIM -tunnusten käytössä. Nämä laajennukset mahdollistavat mm. työmaan massojen määräseurannan, sekä poistavat samannimisten päällekkäisten pintojen kuvautumisongelmat.

Infra Rakentajakoodaus löytyy liitteenä excel- ja pdf -muodossa. Koodiluettelossa kaikki työmaan laajennukset on erotettu sinisellä värillä virallisesta InfraBIM -nimikkeistöstä. Infra Rakentajakoodauksesta on luotu 3D-Winille sekä koneohjaukseen omat kooditaulukkonsa. Kooditaulukot ovat ladattavissa Novatron Oy:n nettisivuilla osoitteessa www.novatron.fi

Excel-taulukko on ryhmitelty pääluokkien mukaisesti ja saat piilotettua/näytettyä luokan painamalla vasemmassa laidassa olevaa plus- tai miinus -merkkiä. Ryhmittely on luotu taulukon käyttöä helpottamaan ja sen avulla voi helposti piilottaa itselle tarpeettomat nimikkeet.

 

 

 

 

 

 

 

Infra Rakentajakoodaus_v.2.3.xlsx

Infra Rakentajakoodaus_InfraBIM-tunnukset_v.2.3.pdf

Infra Rakentajakoodaus_Lajikoodaus_v.2.3.pdf

Infra Rakentajakoodaus_Tarkekoodit_v.2.3.pdf

 

***

Aiemmat versiot InfraBIM-nimikkeistöstä:

InfraBIM_nimikkeisto_v1_7_pdf

InfraBIM_nimikkeisto_1_6

Liite: vastaavuustaulukko InfraBIM-Infra2015 –nimikkeistö.

7 Kommentit

 1. Josefiina Saarnikko

  Versioon 1.71 korjattu seuraavat kommentit:

  ”-4.1 alakuva: 150 Rakenneluiskan alareunat merkitty virheellisesti ”151 Rakenneluiskan yläreuna”
  -4.2 yläkuva: Piennartäyte ja nykyinen maanpinta merkitty hämäävästi samalla värillä
  -4.2 alakuva: 103:lla ei selitettä koko sivulla.
  -4.6 oik.kuva: 140:n sijainti pielessä?

  -Ojan ulkoreunan koodina on käytetty nimikkeistössä vaihtelevasti koodeja 140, 157 ja 126. Onko tässä jotain logiikkaa, mitä koodia tulisi milloinkin käyttää?
  -Samoin sisäluiskan alareunan koodina on vaihtelevasti käytetty koodeja 124 ja 127, millä logiikalla?”

  Versiossa 1.71 on korjattu ainoastaan mallikuvia (excel ei ole päivittynyt).

  Vastaa
 2. Valtteri Brotherus

  InfraBIM-nimikkeistössä v1.6 on esimerkkikuvissa (mm. kappaleet 4.1, 4.2 ja 4.3) kirjoitettu koodin 212100 sanalliseksi kuvaukseksi ’Jakava kerros, yläpinta’. Sivulla 43 pintakoodien listauksessa koodin 212100 sanallinen kuvaus on kuitenkin ’Jakavat kerrokset’. Kumpi näistä on oikein?

  Vastaa
 3. Valtteri Brotherus

  Onko kaukolämpöjohdoilla (341000) ja kaukolämpöputkilla (341100) tarkoituksella omat koodinsa nimikkeistössä, vaikka verkostoteknisessä mielessä niitä voidaan pitää synonyymeinä? Samankaltainen ”päällekkäisyys” toistuu mm. hulevesiviemäreissä (312000) ja hulevesiviemäriputkissa (312100).

  Vastaa
  • Juha Liukas

   Huleveden osalta hulevesiviemäri on ylätason käsite (otsikko, verkosto) eli esim. tietomallissa hulevesiviemäriputkelle tulisi käyttää koodia 312100.
   Samalla logiikalla pitäisi käyttää koodia 341100.
   (anteeksi myöhästynyt vastaus, asiaa kyllä käsiteltiin jo kesäkuun standardointiryhmässä )

   Vastaa
 4. Anna Elf

  Nimikkeistön kuvissa on seuraavia ristiriitoja/epäselvyyksiä:

  101, taiteviiva mittalinjan kohdalla (kaikki pinnat)
  s.10: merkitty 127 sekä ylä- että alapinnalle
  s.17 ja 18: ei esitetty lainkaan, oletettavan mittalinjan kohdalla 127
  s. 31: 101 puuttuu kokonaan koodiluettelosta

  126, ulkoluiskan yläreuna
  Jostain syystä tämä on muutettu nimikkeistössä koodille 157, rakenneluiskan reuna, joka on melko harhaanjohtavaa. Esimerkiksi sivun 11 kuvassa (vas.yläkulma) on ojan reuna/ulkoluiskan yläreuna melkoisen kaukana varsinaisesta tierakenteesta.
  s.8 ja 9: vas alareuna koodina 140
  s. 11: näkemäleikkauksen tapauksessa käytetään 126?

  153, päällysrakenteen pohjan kulma
  s.11: vas yläkulma po. 150 rakenneluiskan alareuna? vrt. oik. alakulma
  s. 13: louhelaatikossa käytettäneen myös 153, jos laatikkorakenne?

  Vastaa
 5. Juha Liukas

  Kiitos palautteesta. Tässä on virhe nykyisessä ohjeessa, mistä tullut kommentteja muualtakin. On sovittu, että mittalinjan kohdalta tuotettavien taiteviivojen koodi on ’101 mittalinja’ kaikissa pinnoissa. Nimikkeistöstä tullaan tekemään pikaisesti korjausversio.

  Vastaa
 6. Lauri Harjula

  InfraBIM nimikkeistö 1.6 pdf-dokumentistä ei ihan yksiselitteisesti selviä, mitä taiteviivan koodia on tarkoitus käyttää mittalinjan kohdalla eri rakennepinnoilla (esim. ylin ja alin yhdistelmäpinta, kantava- ja jakavakerros). Onko taiteviivalla tarkoitus käyttää koodia 101, 121 vai 127? Pdf-dokumentin eri esimerkkikuvissa näitä kaikkia on käytettynä.

  Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Share This