bSF-jory 2018

Jory-jäsenet toimintakaudella 2018

BuildingSMART Finland-puheenjohtaja: Tomi Henttinen, Gravicon Oy, tomi.henttinen(at)gravicon.fi
Infra-toimialaryhmän puheenjohtaja: Tarmo Savolainen, Liikennevirasto, tarmo.savolainen(at)liikennevirasto.fi.
Talo-toimialaryhmän puheenjohtaja: Ari Törrönen, NCC Rakennus Oy, ari.torronen(at)ncc.fi
Kaupunki-toimialaryhmän puheenjohtaja: Anssi Savisalo, Sito Oy, anssi.savisalo(at)sito.fi
Koulutus-toimialaryhmän puheenjohtaja: Päivi Jäväjä, Metropolia AMK, paivi.javaja(at)metropolia.fi
Vakiointi-toimialaryhmän puheenjohtaja: Juho Kess, Rakli ry, juho.kess(at)rakli.fi
BuildingSMART Finland-sihteeri: Polina Kiviniemi, polina.kiviniemi(at)buildingsmart.fi

Joryn asiantuntijajäsenet toimintakaudella 2018

Tiina Perttula, Ramboll Oy
Ville Alajoki, Helsingin kaupunki
Riikka Kaarnamo, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

 

 

 

Share This